REKLAMA

JR HOLDING S.A.: Zbycie akcji własnych przez Emitenta

2020-10-02 20:52
publikacja
2020-10-02 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zbycie akcji własnych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, w odniesieniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 21.05.2020 r., iż w dniu dzisiejszym tj. 02.10.2020 r. zostały przeksięgowane na rachunek nabywcy sprzedane przez Emitenta w dniu 30 września 2020 roku akcje własne Spółki. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna zawarła z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Markiem Sobieskim umowę sprzedaży 400.000 (czterystu tysięcy) sztuk akcji Emitenta, stanowiących udział 1,03 % w kapitale zakładowym Spółki, dających 400.000 (czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,68 % w ogólnej liczbie głosów. Sprzedający przed podpisaniem Umowy otrzymał od kupującego kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), natomiast pozostałą kwotę zapłaty kupujący zobowiązał się uiścić Spółce w dwóch transzach po 1.000.000 zł (jeden milion złotych) – pierwsza do dnia 30 września 2020 roku, oraz druga transza do dnia 30 listopada 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 January Ciszewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki