REKLAMA

JR HOLDING S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Pergamin

2021-01-19 08:29
publikacja
2021-01-19 08:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-19
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Pergamin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. (dalej: „JRH” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dn. 18 stycznia 2021 r. umowy inwestycyjnej (dalej: „Umowa”) z czterema osobami fizycznymi, wspólnikami Spółki (dalej „Wspólnicy”), Inwestorem dodatkowym oraz funduszem Nunatak Capital sp. z o.o., na mocy której JRH obejmie 14,9% udziałów w spółce Pergamin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Herbu Janina 3/54, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705701, NIP 7010778271, REGON 368832190 (dalej „Spółka” lub „Pergamin”).

Pergamin to polski startup, który umożliwia cyfrowe zarządzanie umowami w oparciu o dane (data-driven contract management). Narzędzie pozwala na zautomatyzowane tworzenie, negocjowanie, elektroniczne podpisywanie i przechowywanie umów, a także wymianę danych i integrację z innymi narzędziami. Użytkownicy aplikacji mogą m.in. łatwo zweryfikować dane kontrahentów w zewnętrznych bazach (np. REGON), czy automatycznie przekazywać lub pobierać informacje z systemów CRM lub wspomagających procesy HR. Wbudowany podpis elektroniczny sprawia, że proces zawierania umowy odbywa się całkowicie cyfrowo i nie wymaga druku, ani wysyłki dokumentów pocztą.

Z usług Pergaminu korzysta już 10 tys. użytkowników i ponad 150 firm – zarówno dużych korporacji, jak i spółek z sektora MŚP. Klienci startupu to m.in. Echo Investment, Atrium European Real Estate, Profitowi, Kross, Grupa ANG, Going. (Grupa Empik). Pergamin uczestniczy też w programie akceleracyjnym Accelpoint, realizując projekt dla Santander Bank Polska.

Objęcie udziałów Pergamin odbędzie się w zamian za 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w dwóch transzach, przy czym pierwsza transza zostanie wykonana niezwłocznie po zawarciu Umowy, druga w szacowanym terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy.

Dzięki zawartej umowie, dotychczasowa działalność Spółki będzie kontynuowana i rozwijana ze wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how JRH.

Zawarcie Umowy jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Emitenta na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, sztuczną inteligencją, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią oraz fotowoltaiką.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-19 January Ciszewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki