REKLAMA

JR HOLDING S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z KBJ S.A.

2020-10-01 22:21
publikacja
2020-10-01 22:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego z KBJ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent", JRH) informuje, iż Emitent w dniu 1 października 2020 r. zawarł z notowaną na rynku NewConnect spółką KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KBJ) list intencyjny, na mocy którego Strony rozpoczęły negocjacje, dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju strategii „Digital Business” w JRH z wykorzystaniem know-how i zasobów KBJ.

Ramowy zakres potencjalnej współpracy Stron, określony jako obszar „Digital Business”, dotyczyć będzie technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, w których to dziedzinach JRH planuje inwestycje.

KBJ będzie wspierać inwestycje JRH w celu maksymalizacji stopy zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i zasobów w zakresie obszaru Digital Business, wsparcie w procesie selekcji projektów inwestycyjnych, zapewnienie know-how budowy i rozwoju firm informatycznych, zapewnienie dostępu do kadry menedżerskiej, wspólną promocję projektów inwestycyjnych i ich usług/produktów w grupie klientów KBJ, nadzór właścicielski w imieniu JRH nad inwestycjami „Digital Business”.

Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy, Strony ustalą w umowie o współpracy, której uzgodnienie i podpisanie Strony zadeklarowały w terminie do dnia 30.10.2020 r.

Zawarcie listu intencyjnego jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z biotechnologią, fotowoltaiką, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, nowymi technologiami oraz sztuczną inteligencją.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 January Ciszewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki