REKLAMA

JR HOLDING S.A.: Podpisanie listu intencyjnego

2021-01-21 11:38
publikacja
2021-01-21 11:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JR HOLDING) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. zawarł z SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: SatRevolution) oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność w zakresie wspierania przedsiębiorców w rozwoju (dalej: OF) list intencyjny (dalej: List Intencyjny). Na podstawie Listu Intencyjnego, Strony rozpoczęły negocjacje dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju SatRevolution i obejmującej w szczególności:
1) współpracę Stron mającą na celu doprowadzenie do wejścia SatRevolution lub podmiotu wchodzącego w skład jej grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) wsparcie udzielone przez JR HOLDING i OF w zakresie doradztwa w sprawach gospodarczych, komunikacyjnych, korporacyjnych związanych z wprowadzeniem SatRevolution lub podmiotu wchodzącego w skład jej grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia.
3) udzielenie przez JR HOLDING finansowania rozwoju działalności SatRevolution.
Strony ustaliły, że szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy, Strony ustalą w ramach prowadzonych negocjacji oraz zawrą w umowie o współpracy (dalej: Umowa o Współpracy), która powinna zostać podpisana do 31 marca 2021 r. (w przypadku niepodpisania Umowy o Współpracy w tym terminie, List Intencyjny traci moc, chyba, że Strony postanowią inaczej). Podpisanie Umowy o Współpracy poprzedzone będzie badaniem due diligence.

Zarząd nadmienia, iż SatRevolution jest spółką, która działa w branży kosmicznej i zajmuje się kompleksowo projektowaniem, produkcją i umieszczaniem na orbitach okołoziemskich nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane optyczne. SatRevolution zamierza rozwijać swoje technologie oraz usługi w zakresie dostarczania danych optycznych wysokiej rozdzielczości, a także zamierza rozwinąć swoją działalność na rynkach zagranicznych.

Zawarcie Listu Intencyjnego jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Emitenta na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, sztuczną inteligencją, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią oraz fotowoltaiką.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 January Ciszewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki