JHM DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce JHM DEVELOPMENT S.A. przez spółkę MIRBUD S.A.

2019-10-01 16:35
publikacja
2019-10-01 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_10_01_RB19__zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce JHM DEVELOPMENT S.A. przez spółkę MIRBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd JHM DEVELOPMENT SA. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 01 października 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, od MIRBUD S.A. o zwiększeniu łącznego zaangażowania do poziomu ponad 90% całkowitej liczby głosów z posiadanych akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

Przed zmianą MIRBUD S.A. posiadał 61.872.258 akcji i tyle samo głosów z tych akcji. Co stanowiło około 89,41% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku nabycia akcji Emitenta stan posiadania akcji JHM DEVELOPMENT S.A przez MIRBUD S.A. uległ zwiększeniu o 4.304.984 akcji stanowiących około 6,22% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 4.304.984 głosów, co stanowi około 6,22% ogólnej liczby głosów i stanowiących około 95,63% ogólnej liczby głosów.

Na dzień zawiadomienia MIRBUD S.A. posiada 66.177.242 akcji Emitenta, stanowiących około 95,63% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 66.177.242 głosów w Spółce i stanowiących około 95,63% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2019_10_01 RB19 zalacznik.pdf2019_10_01 RB19 zalacznik.pdf Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Regina Biskupska Prezes Zarządu
2019-10-01 Sławomir Siedlarski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki