JHM DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce JHM DEVELOPMENT S.A. przez Wiceprezesa Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

2019-10-01 14:33
publikacja
2019-10-01 14:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_10_01_RB18__zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce JHM DEVELOPMENT S.A. przez Wiceprezesa Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd JHM DEVELOPMENT SA. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 01 października 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, od Pana Jerzego Mirgos o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% na skutek zbycia akcji Spółki.

Przed dokonaniem sprzedaży Pan Jerzy Mirgos posiadał 4.305.000 akcji, reprezentujących około 6,22 proc. kapitału zakładowego Spółki, które dawały prawo do 4.305.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 6,22 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Po dokonaniu sprzedaży Pan Jerzy Mirgos posiada 16 akcji Spółki, reprezentujących mniej niż 0,01 proc. kapitału zakładowego Spółki, które dają prawo do 16 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących mniej niż 0,01 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Na dzień przekazania zawiadomienia Pan Jerzy Mirgos poinformował, że:

a. nie istnieją w stosunku do niego podmioty zależne posiadające akcje Spółki;
b. nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy posiadające akcje Spółki,
c. nie zawarł żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu w Spółce,
d. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2019_10_01 RB18 zalacznik.pdf2019_10_01 RB18 zalacznik.pdf Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Regina Biskupska Prezes Zarządu
2019-10-01 Sławomir Siedlarski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki