1,5600 zł
-0,64% -0,0100 zł
JHM Development SA (JHM)

Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-30
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014, poz. 133) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2015 roku zawarł z MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (podmiotem powiązanym z Emitentem) umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych, przedmiotem której jest budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z powierzchnią usługową, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczna i drogową w Katowicach przy ul. Pułaskiego zlokalizowanego na działkach nr. ewid. 27/8, 48/1 oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków.

Zespół budynków stanowi I etap budowy osiedla "Twoja Dolina" 196 lokali mieszkalnych i 9 lokali usługowych łącznej powierzchni 11.154,5 m2 PUM oraz 249 miejsc postojowych w hali garażowej.

Rozpoczęcie robót nastąpi 04.05.2015r, zakończenie robót przewidziane jest na 30.10.2016r.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi: 35.000.00,- zł netto, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT.

Łączny wymiar kar nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia umownego netto.

Zapisy przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-30 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2015-04-30 Sławomir Siedlarski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.