1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Podpisanie umów kredytowych na budowę inwestycji w Żyrardowie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Podpisanie umów kredytowych na budowę inwestycji w Żyrardowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 roku podpisał umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa (zwanym dalej „Bankiem”), działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz stron konsorcjum bankowego powołanego umową konsorcjum bankowego nr 38/19/1419 z dnia 5 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Bankiem a Bankiem Spółdzielczym w Piasecznie oraz Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie. Umowa dotyczy zaciągnięcia kredytu obrotowego - deweloperskiego przeznaczonego na finansowanie wartości netto realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Nowa Strefa” w Żyrardowie (dalej: „Umowa Kredytowa 1).

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 roku podpisał umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o obrotowy odnawialny kredyt rewolwingowy przeznaczony na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Nowa Strefa” w Żyrardowie (dalej: „Umowa Kredytowa 2”).

Bank udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 1 na poniższych warunkach:
1.Kwota kredytu: 15.950 tys. złotych;
2.Okres kredytowania: do 31 grudnia 2022 r.;
3.Cel kredytowania: finansowanie oraz refinansowanie kosztów netto przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z kondygnacją podziemną o funkcji parkingu wraz z infrastrukturą w Żyrardowie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki;
4.Spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:
- hipoteką umowną do sumy 27.115 tys. złotych - wpis z najwyższym pierwszeństwem - na zabezpieczenie kapitału, wraz z odsetkami, ustanowioną na prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Żyrardowie,
- cesją wierzytelności z tytułu wypłat należności zgromadzonych na rachunku służącym do rozliczania wpłat z Otwartych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych,
- cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży powierzchni powstałych w ramach kredytowanego Przedsięwzięcia,
- cesją praw z umów ubezpieczenia,
- 3 wekslami własnymi in blanco z wystawienia Kredytobiorcy na rzecz Banku, Banku Spółdzielczego w Piasecznie oraz Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.
5. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku);
6. Spłata odsetek: miesięcznie;
7. Termin spłaty kredytu: 31 grudnia 2022 r.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 2 na poniższych warunkach:

1.Kwota kredytu: 380 tys. złotych;
2.Okres kredytowania: do 31 grudnia 2021 r.;
3.Cel kredytowania: finansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie „Nowa Strefa” polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z kondygnacją podziemną o funkcji parkingu wraz z infrastrukturą w Żyrardowie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki;
4.Spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:
- pełnomocnictwem do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank, za wyjątkiem indywidualnych Otwartych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych,
- wekslem własnym in blanco z wystawienia Kredytobiorcy na rzecz Banku.
5. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku);
6. Spłata odsetek: miesięcznie;
7. Termin spłaty kredytu: 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku.
Informacja o podpisaniu umów została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Regina Biskupska Prezes Zarządu
2019-12-05 Sławomir Siedlarski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.