JAK ROZWIJA SIĘ POLSKA NA TLE EUROPY [RAPORT]

2022-08-08 19:51
publikacja
2022-08-08 19:51
JAK ROZWIJA SIĘ POLSKA NA TLE  EUROPY [RAPORT]
JAK ROZWIJA SIĘ POLSKA NA TLE  EUROPY [RAPORT]
fot. Elijah G on Unsplash /

Celem polityki spójności UE jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w Unii Europejskiej
przez udzielanie pomocy finansowej regionom słabiej rozwiniętym. W ten sposób fundusze UE
przyczyniają się do konwergencji pomiędzy regionami UE oraz wzmacniają wzrost gospodarczy i
konkurencyjność europejskiej gospodarki. Równocześnie polityka spójności wspiera realizację
strategicznych celów, jakie stawia przed sobą Europa, w tym zwłaszcza celów klimatycznych.


Polityka spójności finansowana jest z trzech głównych funduszy. Największym z nich jest Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, za którego pomocą wspierane są mniej rozwinięte regiony. W ramach
funduszu finansowane są przede wszystkim inwestycje „twarde” (infrastrukturalne). Drugim
instrumentem jest Europejski Fundusz Społeczny, z którego wspierane są przede wszystkim działania
„miękkie”, z zakresu włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Z kolei Fundusz Spójności wspiera
duże inwestycje w ochronę środowiska i transport.


Dokładne zasady realizacji polityki spójności przez poszczególne państwa i sposób wydatkowania
pieniędzy zawarte są w umowach partnerstwa zawieranych pomiędzy poszczególnymi państwami
członkowskimi z Komisją Europejską.

fot. Bankier.pl / 
fot. Materiał Partnera / 
Źródło:

Do pobrania

JAK ROZWIJA SIĘ POLSKA NA TLE EUROPYpdf
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki