REKLAMA

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Powołanie nowego członka Zarządu

2019-11-21 16:05
publikacja
2019-11-21 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
P._Suprynowicz_zyciorys.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Powołanie nowego członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Suprynowicza pełniącego funkcję projekt managera, w skład Zarządu Spółki IV wspólnej kadencji. Opis posiadanego wykształcenia przez Pana Piotra Suprynowicza, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączonym do niniejszego komunikatu życiorysie. Pan Piotr Suprynowicz pełni funkcje członka Zarządu w dwóch spółkach w ramach Grupy Kapitałowej Spółki : Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach oraz Dana Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, nie wykonuje działalności poza Grupą Kapitałową Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest również członkiem organu innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie KRS.
Załączniki
Plik Opis
P. Suprynowicz życiorys.pdfP. Suprynowicz życiorys.pdf Życiorys Pana Piotra Suprynowicza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2019-11-21 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki