Izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Fundusz rozliczeniowy - nowe podejście

Wraz z uruchomieniem izby rozliczeniowej KDPW_CCP wdrożony zostanie nowy system gwarantowania rozliczeń transakcji oparty na depozytach zabezpieczających dla rynku kasowego i terminowego, funduszu rozliczeniowym oraz dodatkowo - kapitałach własnych KDPW_CCP. Wprowadzenie depozytów zabezpieczających dla rynku kasowego pozwoli na zmianę roli funduszu rozliczeniowego.

Wraz z uruchomieniem KDPW_CCP oraz zmianą metodologii obliczania depozytów zabezpieczających i funduszu rozliczeniowego (przy wykorzystaniu metodologii SPAN) podjęto decyzję o zmianie struktury wpłat do systemu gwarantowania rozliczeń. Zmiana ta polega na przeniesieniu ciężaru środków z funduszy o charakterze solidarnym (fundusz rozliczeniowy) na zindywidualizowane depozyty zabezpieczające, które nie podlegają uruchomieniu w przypadku niewypłacalności innego Uczestnika systemu. Główną korzyścią wprowadzanych zmian jest gwarancja nienaruszalności środków zgromadzonych w depozytach zabezpieczających.

Stosowana przez KDPW_CCP metodologia SPAN, poprzez kompletny opis ryzyka, umożliwia znacznie bardziej precyzyjny pomiar ryzyka, niż metodologia stosowana obecnie. Podniesie to poziom bezpieczeństwa oraz uatrakcyjni inwestorom i Uczestnikom KDPW_CCP prowadzenie działalności na polskim rynku. Istotną zaletą wprowadzenia pełnej metodologii SPAN jest doprowadzenie do większej transparentności polskiego rynku z punktu widzenia stosowanych metod zarządzania ryzykiem, gdyż dla dużych inwestorów zagranicznych metodologia SPAN jest powszechnie rozpoznawalnym standardem.

Jak będzie obliczana wielkość funduszu rozliczeniowego


Do tej pory, ze względu na brak depozytów zabezpieczających dla rynku kasowego, to właśnie fundusz rozliczeniowy gromadził „pierwsze” zasoby, które mogłyby zostać wykorzystane solidarnie w przypadku niewypłacalności Uczestnika rozliczającego.

Wraz z uruchomieniem KDPW_CCP depozyty zabezpieczające będą głównym elementem systemu gwarantowania rozliczeń. Ich wartość dla każdego Uczestnika izby rozliczeniowej będzie liczona indywidualnie w oparciu o metodologię SPAN przy założeniu normalnych - standardowych - warunków rynkowych. W przypadku ekstremalnych, jednak możliwych do zaistnienia na rynku zmian, wartość środków zgromadzonych w depozytach zabezpieczających może okazać się jednak niewystarczająca. To dodatkowe ryzyko, określane jako tzw. ryzyko niepokryte, będzie zabezpieczone środkami zgromadzonymi w funduszu rozliczeniowym.

Pomiar ryzyka niepokrytego polega na obliczeniu różnicy pomiędzy wartością wymaganych depozytów zabezpieczających w warunkach ekstremalnych (wyrażających się dużą zmianą poziomu cen instrumentów finansowych), a wielkością tych depozytów obliczonych przy standardowych warunkach rynkowych.

Przy wprowadzeniu takiej konstrukcji fundusz rozliczeniowy zabezpiecza wyłącznie to ryzyko, które nie jest zabezpieczone wniesionymi przez Uczestników depozytami zabezpieczającymi wraz z wyrównaniem do rynku.

Rys. 1. Mechanizm obliczania funduszu rozliczeniowego w oparciu o koncepcję ryzyka niepokrytego

UR - uczestnik rozliczający
RN - ryzyko niepokryte
FR - fundusz rozliczeniowy
DZ - depozyt zabezpieczający
FR=RN2 Wartość środków zgromadzonych w funduszu rozliczeniowym równa jest wartości najwyższego ryzyka niepokrytego generowanego przez Uczestnika rozliczającego, wyliczonego jako różnica pomiędzy depozytami naliczonymi wg parametrów ekstremalnych i parametrów normalnych.

Fundusz rozliczeniowy - najważniejsze zmiany


Fundusz rozliczeniowy będzie obejmował wszystkie rynki rozliczane przez KDPW_CCP i nie będzie dzielony na funkcjonalnie wyodrębnione części (obecnie odrębny dla rynku terminowego, kasowego).

Podobnie jak w przypadku depozytów zabezpieczających będzie on obliczany przy użyciu metodologii SPAN na bazie otwartych pozycji z rynku terminowego oraz nierozliczonych transakcji z rynku kasowego (przy użyciu stress-testowego zestawu parametrów z uwzględnieniem potencjalnej niewypłacalności uczestnika o największej ekspozycji).

Zmniejszy się częstotliwości dokonywania wpłat do funduszu - do jednej w miesiącu (wartość funduszu będzie jednak obliczana codziennie). Wyjątkiem będzie wniesienie depozytu dodatkowego przez uczestnika na żądanie, w sytuacji kiedy jego ryzyko niepokryte przekroczy wartość Funduszu.

Prowadzone będzie kompensowanie zobowiązań i należności uczestników z tytułu regulacji wpłat do funduszu rozliczeniowego z ich zobowiązaniami i należnościami z tytułu regulacji wpłat do funduszy zabezpieczających ASO oraz z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających i bieżących rozliczeń.

Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,8% VIII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 182,43 zł VII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -1,3% VIII 2019

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku