REKLAMA

Inwestycje budowlane planowane w Polsce

2010-06-10 16:00
publikacja
2010-06-10 16:00

Pressinfo.pl opracował raport, w którym przeanalizowano i podsumowano szeroko pojęte inwestycje budowlane ogłoszone w Polsce, w okresie od stycznia do maja 2010 roku. Wynika z niego, iż w Polsce zaplanowano rozpoczęcie ponad 2,5 tys. inwestycji budowlanych – głównie obiektów i dróg.


W okresie od stycznia do maja 2010 roku w Polsce poinformowano o 2 648 nowych inwestycjach z szeroko pojmowanej branży budowlanej (w tym znaczeniu, do branży budowlanej, zaliczone zostały inwestycje dotyczące: obiektów budowlanych, konstrukcji, drogownictwa, termomodernizacji, robót geodezyjnych, wodno-kanalizacyjnych, energoelektrycznych, oraz ciepłownictwa i gazu).

Z podsumowania pięciu miesięcy 2010 roku wynika, iż w okresie tym poinformowano o planach inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim obiektów budowlanych (51% informacji). Na kolejnych miejscach znalazły się plany związane z drogownictwem (23% informacji), robotami energoelektrycznymi (12% informacji) oraz robotami wodno-kanalizacyjnymi (6% informacji). Szczegółowe zestawienie rodzaju inwestycji znajduje się poniżej. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre z zaplanowanych inwestycji są na tyle złożone, że zakwalifikowane zostały do kilku podbranż.

 

W analizowanym okresie najwięcej planów inwestycyjnych ogłoszono w województwie mazowieckim (359 informacji - 12% inwestycji) oraz wielkopolskim (316 informacji - 10% inwestycji). Natomiast najmniej inwestycji zaplanowano w województwie świętokrzyskim (79 informacji - 3% inwestycji). Szczegółowe zestawienie rodzaju inwestycji z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż niektóre z zaplanowanych inwestycji są na tyle złożone, że swoim zasięgiem obejmować będą kilka województw.

Województwo inwestycji

Liczba ogłoszonych inwestycji

mazowieckie

359

wielkopolskie

316

zachodniopomorskie

251

pomorskie

240

kujawsko-pomorskie

210

dolnośląskie

204

małopolskie

197

śląskie

189

lubuskie

177

lubelskie

157

podlaskie

151

podkarpackie

147

łódzkie

140

warmińsko-mazurskie

118

opolskie

104

świętokrzyskie

79

Ze zgromadzonych danych wynika, że województwo mazowieckie nie tylko zaplanowało rozpoczęcie największej liczby inwestycji budowlanych, ale również przoduje, jeżeli chodzi o inwestycje w podbranży budowlana - obiekty. Dlatego też analizie podane zostało największe miasto tegoż województwa.

Warszawa – to miasto, w którym, w okresie od stycznia do maja 2010 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy 136 inwestycji z branży budowlana – obiekty. Wśród nich największą liczbę stanowiły obiekty użyteczności publicznej (40 inwestycji), głównie szkoły i obiekty sportowe. Na drugim miejscu znalazły się obiekty o charakterze mieszkaniowym (30 inwestycji). Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować w Warszawie w okresie od stycznia do maja 2010 roku.

Rodzaj obiektu

Liczba inwestycji

obiekt użyteczności publicznej

40

mieszkalny

30

biurowy

25

handlowy/usługowy

23

hotelowy

8

inny

7

produkcyjny/przemysłowy

3

W branży drogownictwo, w okresie od stycznia do maja 2010 roku najwięcej inwestycji zaplanowano w województwie mazowieckim (70 inwestycji) oraz w województwie śląskim (67 inwestycji). Szczegółowe zestawienie liczby zaplanowanych inwestycji drogowych z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Województwo inwestycji

Liczba ogłoszonych inwestycji

mazowieckie

70

śląskie

67

małopolskie

56

dolnośląskie

52

pomorskie

48

kujawsko-pomorskie

46

wielkopolskie

46

warmińsko-mazurskie

41

łódzkie

39

podkarpackie

37

podlaskie

36

zachodniopomorskie

36

lubelskie

34

lubuskie

28

opolskie

22

świętokrzyskie

19

Raport dotyczący planowanych inwestycji budowlanych w Polsce powstał na podstawie źródeł internetowych./ Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o.
Źródło:Informacja prasowa
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki