Innowacyjne nauczanie

2022-09-29 15:38
publikacja
2022-09-29 15:38

Politechnika Łódzka wraz z partnerskimi uczelniami zagranicznymi realizuje innowacyjne projekty, na które otrzymała finansowanie z programu Erasmus+. W jednym z nich koordynatorem projektu jest prof. Jacek Stańdo.

Jacek Stańdo, profesor Politechniki Łódzkiej

Umiejętności dostrzegania, analizowania, tworzenia nowych obiektów w przestrzeni ma kluczowe znaczenie dla edukacji matematycznej, ale nie tylko. W projekcie Math3geovr (Mathematical models for teaching three-dimensional geometry using virtual reality) przygotowane zostaną nowoczesne narzędzia edukacyjne do  nauczania geometrii trójwymiarowej z wykorzystaniem technologii VR. W tym projekcie niezwykle istotne jest podniesienie poziomu oraz skuteczności kształcenia.

Profesor został nominowany do nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii Naukowiec przyszłości. Jest to indywidualne dostrzeżenie pracy koordynatora projektu Math3geovr.

– Niezwykle dziękuję za nominację do nagrody. Forum Inteligentnego Rozwoju w swoim zamyśle ma jak najbardziej uzasadniony sens i konieczna jest dla wszystkich trzech światów, ponieważ różnice wynikające z postrzegania rzeczywistości, nie tylko te pokoleniowe, sprawiają, że nie istnieje przepływ informacji o potrzebach i możliwościach. Brak jest odpowiednich form kontaktu na najniższym szczeblu – z wykonawcami, którzy są bliżej obecnych realiów. Tego typu event może przyczynić się do powstania odpowiednich koneksji na linii nauka – biznes – interes publiczny – mówi dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej, nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

– Z mojej perspektywy nauczyciela akademickiego relacja nauki z biznesem jest niestety niewystarczająca. Największym problemem jest to, że duża grupa nauczycieli nie widzi potrzeby łączenia nauki i biznesu. Relacje umacniają się przez opracowanie wewnętrznych struktur i procedur działania. Niestety pozyskiwanie nowych kontaktów i relacji utrudniają regulacje prawne na uczelni – dodaje.

– Na koniec warto zaznaczyć, że dzielenie się ze społeczeństwem swoimi odkryciami, projektami jest niezbędne, aby urzeczywistniać i wdrażać swoje koncepcje naukowe, które są dzięki temu weryfikowane. Świadomość odkryć i wdrożeń bez perspektywy dzielenia się z innymi to działania martwe – podsumowuje prof. Stańdo.

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki