REKLAMA

Informacja o zawarciu transakcji w ramach wezwania na akcje Elemental Holding SA

2020-10-26 17:48
publikacja
2020-10-26 17:48

Informacja o zawarciu transakcji w ramach wezwania na akcje Elemental Holding SA - komunikat

Zgodnie z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Biuro maklerskie mBanku, działając jako podmiot pośredniczący w ogłoszonym w dniu 1 września 2020 roku przez (i) EFF B.V. z siedzibą w Maastricht, Królestwo Niderlandów („Nabywający 1”); (ii) Terra Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Polska („Nabywający 2”, a łącznie z Nabywającym 1 - „Nabywający”); (iii) JJR Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska; (iv) Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Polska; (v) Macieja Rogalińskiego, zamieszkałego w Szczęsne, Polska; oraz (vi) Delpia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Polska („Spółka”) („Wezwanie”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 października 2020 roku, zostały zawarte transakcje nabycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będące wynikiem Wezwania. W wyniku tych transakcji Nabywający nabyli łącznie akcje Spółki notowane na GPW w liczbie 4.754.331 akcji, w tym Nabywający 1 nabył 2.519.795 akcji Spółki, a Nabywający 2 nabył 2.234.536 akcji Spółki.

Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu jutrzejszym, tj. 27 października 2020 roku.

w imieniu mBank S.A.

____________________________

Michał Marczak

Pełnomocnik

____________________________

Bartosz Kędzia

Pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki