Inflacja uderza po kieszeni. Nieliczni znaleźli receptę na ochronę oszczędności

analityk Bankier.pl

Inflacja w Polsce jest najwyższa od ponad 7 lat, a oprocentowanie depozytów w bankach zapewne najniższe w historii III RP, więc coraz więcej Polaków szuka bezpiecznej alternatywy na ochronę oszczędności. Dlatego rekordy popularności biją obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Jednak oferta wciąż przemawia do stosunkowo nielicznej i zamożnej grupy.

W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów pozyskało ze sprzedaży obligacji oszczędnościowych rekordowe 17,3 mld zł. Od tej kwoty należy jednak odliczyć wartość wyemitowanych w 2019 r. papierów trzymiesięcznych, które zostały już odkupione - wynik "na czysto" również jest najwyższy w historii i sięga 13,8 mld zł. To wzrost o ponad 42,5 proc. w porównaniu do 2018 r. i o przeszło 4 mld zł więcej w kasie państwa. Jest to też prawdopodobnie kwota większa, niż wyniósł deficyt budżetu państwa.

Sprzedaż obligacji nieuwzględniająca wyemitowanych w danym roku i wykupionych przed jego zakończeniem oblifacji trzymiesięcznych (ciemnoniebieski) oraz sprzedaż tych obligacji (jasnoniebieski)
Sprzedaż obligacji nieuwzględniająca wyemitowanych w danym roku i wykupionych przed jego zakończeniem oblifacji trzymiesięcznych (ciemnoniebieski) oraz sprzedaż tych obligacji (jasnoniebieski) (Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów)

Obligacje oszczędnościowe pobiły własny rekord popularności już trzeci rok z rzędu. To, co różni jednak 2019 r. od lat poprzednich, to główny silnik napędzający sprzedaż papierów. W 2017 r. nabywcy sięgali najczęściej po "dwulatki", a rok później jak świeże bułeczki schodziły obligacje trzymiesięczne. Ubiegły rok przyniósł zmianę - hitem 2019 były "czterolatki", których oprocentowanie od drugiego roku oszczędzania zależy od poziomu inflacji. Na ich zakup wydano 6,2 mld zł. Obligacje trzymiesięczne spadły na drugie miejsce, z wynikiem 4,9 mld zł.

O ile sprzedaż tych drugich zwiększyła się o blisko 20 proc., to pierwszych naprawdę wystrzeliła, rosnąć aż o ponad 80 proc. Podobne zmiany zaobserwowano na dwóch pozostałych rodzajach obligacji detalicznych, które są kupowane w dużej skali. Sprzedaż "dwulatek" wzrosła o 3 proc. (do 3,7 mld zł), a "dziesięciolatek" - o 64 proc. (do 1,7 mld zł).

Przyczyna nie jest trudna do zidentyfikowana, szczególnie gdy spojrzymy na dane w rozbiciu na miesiące i porównamy je ze wskaźnikiem inflacji konsumenckiej. Jeszcze w pierwszej połowie roku największym zainteresowaniem cieszyły się papiery o stałej stopie zwrotu i bliskim terminie wykupu, potem sytuacja odwróciła się wraz z stosunkowo szybkim wzrostem cen w sklepach - nabywcy zaczęli częściej sięgać po papiery indeksowane inflacją.

Sprzedaż obligacji o stałym (niebieski) i zmiennym (czerwony) oprocentowaniu [lewa oś] oraz inflacja sprzed dwóch miesięcy [prawa oś], tzn. w grudniu - inflacja CPI z października. Przesunięcie jest uzasadnione czasem dyfuzji informacji o wzroście cen oraz podjęcia decyzji i realizacji zakupu
Sprzedaż obligacji o stałym (niebieski) i zmiennym (czerwony) oprocentowaniu [lewa oś] oraz inflacja sprzed dwóch miesięcy [prawa oś], tzn. w grudniu - inflacja CPI z października. Przesunięcie jest uzasadnione czasem dyfuzji informacji o wzroście cen oraz podjęcia decyzji i realizacji zakupu (Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów)

W czerwcu Ministerstwo Finansów z sukcesem przeprowadziło kampanię sprzedaży 10-miesięcznych obligacji premiowych, z której pozyskało niemal 570 mln zł. Bardzo niewielka pozostaje popularność "trzylatek" - ulokowano w nich raptem 177,1 mln zł. Potencjalnych nabywców zapewne nie przekonuje konstrukcja oprocentowania papieru, od siódmego miesiąca oszczędzania oparta o WIBOR 6M, od blisko pięciu lat pozostający na poziomie oscylującym w przedziale 1,7-1,8 proc.

Ciekawostką jest gwałtowny, blisko trzykrotny wzrost sprzedaży obligacji skierowanych do beneficjentów programu "Rodzina 500 plus". Do czerwca Polacy wydawali na nie po ok. 3 mln zł miesięcznie. Od lipca nastąpił gwałtowny wzrost, który dotychczasowe apogeum osiągnął w grudniu, z wynikiem przekraczającym 15 mln zł. Rezultat za cały rok to 86,5 mln zł. Na tym polu wciąż istnieje pole do poprawy - gdyby założyć, że nabywcy przeznaczają całe 500 zł miesięcznie na zakup tych obligacji, to do Ministerstwa Finansów wracają pieniądze od raptem 30 tys. dzieci. Tymczasem beneficjentami programu jest blisko 7 mln pociech. Duża część z nich pochodzi zapewne z rodzin, które są na tyle zamożne, by dodatkowy zastrzyk środków zaoszczędzić, a nie wydać na bieżącą konsumpcję.

(Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów)

Kto kupuje obligacje oszczędnościowe?

Powyższe rekordy mogą budzić zadowolenie w Ministerstwie Finansów, ale w rzeczywistości obligacje oszczędnościowe w swoim portfelu trzyma niewielka grupa Polaków. Na koniec 2019 r. było to niespełna 138 tys. osób. Ponadto, blisko 24 tys. osób gromadzi te papiery na kotach IKE-Obligacje. To o 4 tys. więcej niż rok wcześniej.

W skali niema 40-milionowego kraju liczby te nie rzucają na kolana, ale warto docenić dynamikę zmian. W ciągu roku przybyło niemal 26 tys. nowych posiadaczy obligacji detalicznych, o 8 tys. więcej niż w 2018 r. O jedną trzecią wzrosła średnia miesięczna liczba nabywców, która wyniosła ponad 18 tys. W rekordowym czerwcu, gdy sprzedaż napędzała promocyjna oferta papierów 10-miesięcznych, na kupno obligacji oszczędnościowych zdecydowało się przeszło 27 tys. osób.

W miesiącach oznaczanych gwiazdką MF prowadziło emisje specjalnych papierów
W miesiącach oznaczanych gwiazdką MF prowadziło emisje specjalnych papierów (Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów)

Kupujący wydawali średnio miesięcznie na obligacje ok. 80 tys. zł. Przyjmując, że nie wszystkich nabywców stać na tak duży wydatek i zakładając pewną dywersyfikację portfela inwestora, można domniemywać, że duże pieniądze w obligacjach oszczędnościowych lokują osoby zamożne. Papiery emitowane przez Ministerstwo Finansów dają im przyzwoitą (na tle bankowej alternatywy) stopę zwrotu przy bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, być może postrzeganym jako wyższe, niż zapewniane przez banki, w których gwarantowane są depozyty do równowartości 100 tys. euro.

W miesiącach oznaczanych gwiazdką MF prowadziło emisje specjalnych papierów
W miesiącach oznaczanych gwiazdką MF prowadziło emisje specjalnych papierów (Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów)

W 2019 r. nieznacznie zmieniła się struktura wiekowa nabywców. Wciąż dominowały osoby powyżej 51. roku życia, ale ich udział spadł do 72,6 proc. z 75,4 proc. w 2018 r., a w grudniu sięgnął rekordowo niskiego poziomu 67,7 proc. Osoby w wieku 36-50 odpowiadały za 22,8 proc. zakupów (+2,2 p.proc. rdr), 26-35 - za 4 proc. (+0,6 p.proc.), a młodsze - za 0,7 proc. (+0,1 p.proc.).

Nabywcy wciąż najwięcej wydają na papiery oszczędnościowe Skarbu Państwa w placówkach PKO BP. Udział punktów sprzedaży obligacji spadł jednak do 73,4 proc. z 81,6 proc. w 2018 r., a internetu wzrósł do 26,6 proc. z 18,4 proc. W ostatnich miesiącach roku udział sieci przekroczył nawet 30 proc. Wciąż zmniejszała się za to i tak już marginalna rola (niespełna 0,2 proc.) kanału telefonicznego - przez telefon kupiono obligacje za 3 mln zł.

Obligacje oszczędnościowe to wciąż margines

Na koniec listopada przeciętny posiadacz obligacji detalicznych (pomijając właścicieli kont IKE-Obligacje) miał w nich ulokowane ok. 190 tys. zł - wynika z szacunków Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów. To ok. 20 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Łącznie w ich rękach były papiery o wartości 26,7 mld zł, co stanowiło ok. 2,7 proc. zadłużenia Skarbu Państwa. W pięć lat kwota wzrosła o 18 mld zł, a udział - o 1,5 p.proc.

Mimo to obligacje oszczędnościowe pozostają opcją marginalną wobec depozytów czy lokat bankowych. Z danych sektora bankowego NBP wynika, że na koniec listopada osoby prywatne trzymały na depozytach bieżących blisko 530 mld zł, o ponad 70 mld zł więcej niż rok wcześniej, a na terminowych - niespełna 300 mld zł, o 5 mld zł więcej niż 12 miesięcy wcześniej. W obligacjach oszczędnościowych Polacy trzymają więc raptem 3 proc. tego co w bankach. Już ponad 40 proc. tych papierów stanowią "czterolatki".

Na przestrzeni ostatnich lat obligacje oszczędnościowe stają się coraz częściej wybieranym przez Polaków bezpiecznym instrumentem gromadzenia i pomnażania oszczędności. Rosnąca popularność związana jest z szeregiem zalet obligacji skarbowych, w tym przede wszystkim pełne bezpieczeństwo, możliwość wycofania oszczędności – w części lub w całości – w dowolnym momencie, jak również dostęp do oszczędności on-line. Bogata oferta obligacji oszczędnościowych pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb każdego nabywcy - zachęca Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Co ciekawe, w samym ubiegłym roku detalicznych papierów rządowych w portfelach Polaków przybywało szybciej niż kwot na lokatach (blisko 8 mld zł wobec ponad 5 mld zł). Niskie oprocentowanie zniechęca oszczędzających do zakładania depozytów terminowych, ale wraz z poprawą finansową oraz w obliczu pogorszenia koniunktury gwałtownie rosną kwoty odkładane na przyszłość na rachunkach bieżących, przynoszących jeszcze niższe (albo zgoła żadne) zwroty.

Pogłębia się represja finansowa w Polsce

Z danych NBP wynika, że w listopadzie średnie oprocentowanie lokat wyniosło 1,44 proc. w skali roku, co było zapewne najniższym wynikiem w historii III RP. Dlaczego oferta banków jest tak marna? Wina leży przede wszystkim po stronie RPP (i de facto analogicznych ciał prowadzących polityki pieniężne w innych krajach), utrzymującej stopy procentowe w Polsce na rekordowo niskich poziomach.

(Bankier.pl na podstawie danych NBP i GUS)

Według danych GUS inflacja CPI sięgnęła w ubiegłym miesiącu 3,4 proc., natomiast oprocentowanie lokat prawdopodobnie utrzymało się na listopadowych poziomach.

W efekcie mamy obecnie nad Wisłą do czynienia z najcięższą represją finansową od dekad. Realne stopy procentowe zapewne spadły w grudniu niemal do -2 proc., jak zauważa Robert Sosnowiecki - najniższego poziomu od 1991 r.

(Bankier.pl na podstawie danych NBP i GUS)

Co gorsza, obligacje detaliczne Skarbu Państwa, nawet te indeksowane inflacją jak "czterolatki", wcale nie muszą uratować przed erozją oszczędności. Wszystko przez konstrukcję papieru, w ramach której w pierwszym roku oprocentowanie jest stałe, a dopiero w kolejnych zmienne. A od zysku trzeba oczywiście odliczyć podatek Belki.

"Ponieważ kupon w pierwszym roku został ustalony na zaledwie 2,4 proc., to wystarczy nawet 2,9 proc. średniej inflacji, by zrealizowana przez cztery lata stopa zwrotu okazała się niższa od skumulowanej inflacji" - policzył główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany w artykule dla "Pulsu Biznesu".

Problem wystąpi również, gdy inflacja CPI będzie falowała, a pechowy nabywca akurat trafi na jej dołek - do obliczenia stopy procentowej brany jest bowiem pod uwagę odczyt wskaźnika w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. Może się więc zdarzyć, że wystraszeni inflacją rzędu 4,5 proc. (która może się pojawić w styczniu, lutym lub marcu) Polacy ruszą na zakupy, w pierwszym roku zarobią niespełna 1,95 proc. netto, a inflacja CPI wyniesie w miesiącu po 11 miesiącach od zakupu już wyraźnie mniej niż w pierwszych miesiącach 2020 r. z powodu wysokiej bazy. Na papierach można zatem realnie stracić, ale i tak mniej niż na koncie czy lokacie.

Mimo to zainteresowanie obligacjami detalicznymi nie powinno raczej w tym roku spaść i Ministerstwo Finansów może liczyć na kolejny rekord sprzedaży. RPP nie zamierza podnosić stóp proc., więc oferta bankowa dla oszczędzających raczej istotnie się nie poprawi, a inflacja jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy powinna się utrzymać powyżej poziomu 3 proc. Oszczędzający nie będą mieli łatwego życia.

Maciej Kalwasiński

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
26 12 silvio_gesell

Żadna represja finansowa, tylko normalny pieniądz fiducjarny, który nie jest środkiem przechowywania wartości, tylko medium wymiany. Od przechowywania wartości są akcje, obligacje, surowce, nieruchomości, każdy znajdzie coś dla siebie.

! Odpowiedz
12 30 szeregowy_forumowicz

Pincet z każdym dniem coraz bardziej g... warte więc się cieszę :)

! Odpowiedz
16 9 silvio_gesell odpowiada szeregowy_forumowicz

Akurat 12-stoletnie obligacje rodzinne to najlepsze bezpieczne aktywo dostępne na rynku, więc ten wyświechtany argument jest z czapy. 500+ jest po to by napędzić inflację dla bezdzietnych.

! Odpowiedz
6 20 szeregowy_forumowicz odpowiada silvio_gesell

Oczywiście papiery 12-letnie to bardzo bezpieczne rozwiązanie, bez ryzyka czy PRAWIE bez ryzyka? :) A wyświechtane to już jest twoje leczenie własnych kompleksów pseudo argumentami o "misji" rodziców i złych bezdzietnych :)
500 miało służyć dobrej zmianie wyłącznie do utrzymania się na stołkach poprzez stworzenie mitu "my dajemy, oni nie dawali" i poprzez pokazywanie jacy to są skuteczni w "ściganiu" mafii vatowskich i uszczelnianiu budżetu. To działa tylko na początku. Czekam kiedy to do Polaków dotrze, najbardziej skuteczny sposób to poprzez kieszeń co już się zaczyna.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 31 jsunday

A tymczasem jelonki po szkoleniach z flippingu próbują być deweloperami;-)
Czyli jak widać zwiewają przed podwyżkami stóp ;-)

Kto ma dobrą pamięć to wie, że to już było grane i skończyło się jak skończyło ;-)

Na mieszkaniach coraz trudniej zbić kokosy. Rentowność najmu spada, a lokale oferowane na doby w niektórych miejscach przynoszą straty, przegrywając z hotelami.

Tak jak wcześniej mieliśmy wysyp szkoleń dla flipperów mieszkaniowych, tak teraz pojawia się coraz więcej ofert dla chętnych do budowania i sprzedaży domów. I ty możesz być deweloperem – obiecują szkoleniowcy.


Z kolei Leszek A. Hardek, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przypomina hurraoptymizm z lat 2006–2008, kiedy to do deweloperki brało się wiele osób spoza branży.

– Kolejne lata wyhamowania trendu wzrostowego, a potem spadek cen spowodowały zmniejszenie opłacalności inwestycji i wycofanie się z rynku większości takich osób – przypomina.

https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/301099905-Rzucaja-wynajem-ida-na-budowe.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
19 6 jasiek2017

dziecko znowu ten Twoj belkot? idz do szkoly i naucz sie czegos, moze w zyciu do czegos dojdziesz

! Odpowiedz
2 17 jsunday odpowiada jasiek2017

jak zwykle inteligencją nie błysnąłeś

! Odpowiedz
47 27 jasiek2017

Bogaci nie inwestują w obligacje tylko w nieruchomości, sztukę, bardzo stare i drogie samochody, może jakieś wyjątkowe diamenty itp

Obligacje, lokaty, złoto, waluty to sposoby dla biednych lub takich którzy tylko myślą o sobie, że są bogaci.

! Odpowiedz
3 37 specjalnie_zarejstrowany1

Jasiek to ze mentalnie jestes w czasach takiego filmu jak "Wielki Szu" gdzie bogaci mieli pieniadze w kredensach i tapczanach to nie znaczy ze dzisiejsi bogacze wciaz tam z Toba sa. Wszyscy tutaj pisza jakby bogaci byli przywiazani lancuchem do polskiego rynku. Bogaci maja to wszystko gdzies bo maja zdywersyfikowane portfele na inne kraje.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 15 markso odpowiada specjalnie_zarejstrowany1

Dokładnie, może nie zaliczam się mentalnie do grona ludzi bogatych (dla mnie to albo dochody miesiączne minimum 80 000zł, tuteż 50 milionów zł majątku) ale z każdą wiadomością mówiącą o tym że w naszym kraju coraz gorzej się dzieję, kupuję zagraniczne aktywa - mamy XXI wiek - wystarczy dobry międzynarodowy broker i możesz przez internet w kilka sekund stać się udziałowcem międzynarodowych spółek.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 15 jsunday

jasiek2017 kupiłeś już pampersy czy Stoperan?

Czynsze za lokale wynajmowane na doby w wielu miejscach lecą na łeb na szyję.

Także Katarzyna Sarota z Power Invest zauważa, że część mieszkań kupionych z myślą o wynajmie (i krótko-, i długoterminowym) wraca do sprzedaży.

– Z niektórych firm zarządzających wynajmem płyną sygnały, że rosnąca konkurencja utrudnia pozyskiwanie najemców – zauważa Paweł Grabowski, pośrednik trójmiejskiej agencji BIG Property. –

https://www.rp.pl/Wynajem/301169909-Zniwa-zniwa-i-po-zniwach.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 0 jasiek2017 odpowiada specjalnie_zarejstrowany1

A tak ogólnie to o co Ci chodzi bo nie kumam.

! Odpowiedz
3 0 jasiek2017 odpowiada markso

Piszesz raczej o szarakach. Bogaci albo kupują całe firmy albo sami je tworzą.

! Odpowiedz
5 1 jasiek2017 odpowiada jsunday

Wow. a to nowość, że spośród setek tysięcy mieszkań niektóre wracają na rynek. No Amerykę odkryłeś. Na miarę swoich możliwości oczywiście.

! Odpowiedz
2 4 jsunday odpowiada jasiek2017

generalnie Ty mało co kumasz

! Odpowiedz
9 24 jasiek2017

1,5-2% hahahahaaaahha to ma niby być alternatywa ? Że co ?

! Odpowiedz
5 9 and-owc

Jak się "da' to się "zrobi" (kto smaruje ten jedzie). Aby państwo się utrzymało, Obywatel musi płacić podatki ("Belki",Vat i inne "watoliny"). Bez podatków nie ma państwa dobrobytu. Wybory powinny być "referendalne" obywatelskie - nie partyjne (sejmowe,senackie itd...). "Gdybym był bogaty" - piosenka "Skrzypek na dachu" (Teatr Powszechny w Radomiu).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
16 36 degrengolada

należy podlecieć powyżej mentalności - "bo mi się należy"

należy mi się niska inflacja, należy mi się wysoki PKB, wysoki dochód, socjal.

zadaj lepiej pytanie skoro chcesz więcej to o ile więcej dajesz z siebie?

dlatego nieliczni odnoszą finansowe sukcesy a inni nadal wieczorami piją piwa i marudzą nad rzekomymi krzywdami których doświadczają.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
12 21 wizytator

Dlatego nieliczni, bo są to kolesie kolesi. To nie jest kraj dla normalnych ludzi. Tu prawo nie jest stanowione dla obywatela tylko dla cwaniaczków, koncernów. Spróbuj opodatkować zagraniczny podmiot to ci unia pokaże miejsce w szeregu.

! Odpowiedz
28 8 joasiakierasik

Najlepiej inwestować w siebie i próbować sił z firmą. BGK np. daje aż 98 000 zł na start. Swietnie opisal to gosciu w ksiazce Sekrety 12 sposobow.. jakos tak lecial ten tytul. autor Jazdzyk.
Dzieki tej wiedzy i ja wystartowalam ze swoim takze trzymam kciuki kochani i za Was :)

! Odpowiedz
4 22 geralt78

w jakiej branży wystartowałaś? Powodzenia :) Ruszyć samemu z biznesem to fajna sprawa, o ile ma się dobry pomysł i fundament w postaci umiejętności/wiedzy dotyczącej biznesu, w którym chcemy działać.

! Odpowiedz
8 25 open_mind

„Najlepiej inwestować w siebie” Masz na myśli w monopol?

! Odpowiedz
6 2 open_mind odpowiada geralt78

Da się być szczęśliwym z tym co się ma ! Ty wiesz co mam na myśli.

! Odpowiedz
7 8 open_mind odpowiada geralt78

"Ruszyć samemu z biznesem" Aby poczuć się jak byś był królem niewolników ?

! Odpowiedz
2 13 zenonn

Młodzian napisał książke, cena 47zł
Ten co nie potrafi zarobić, pisze o tym ksiązki
Fachowiec nie ma czasu na pisanie podręczników, musi trzymać sie ostatniego wagonu pędzącego ekspresu.

https://aleo.com/pl/firma/fast-business-angels-oskar-jazdzyk-kleszczow

! Odpowiedz
13 13 open_mind

Rozkosz dla uszu - przyjemny brzdęk jaki wydają przesypujące się złote monety.!

! Odpowiedz
13 3 geralt78

ciebie to powinni zbanować, pod każdym artykułem piszesz to samo, przynajmniej dzisiaj to już co najmniej pod 3 widziałem taki sam twój komentarz.

! Odpowiedz
6 7 open_mind odpowiada geralt78

Widzenie stereoskopowe jest uleczalne. Poza tym jak to nie jest rozkosz dla twoich uszu to co jest w twoim wypadku – makulatury?. Ps. Spokoju ducha życzę. Złoto ma swój styl i da się lubić.

! Odpowiedz
1 9 zenonn

Złote monety trzyma się w kapslach, sejfach, a nie brzęczy nimi po stole.
Sypać można monety obiegowe, ale bogaty ich nie ma. Płaci księgowy, ochroniarz

! Odpowiedz
6 3 open_mind odpowiada zenonn

Złoty ciężar Kopce złotych monet, od podłogi po sufit, i ten charakterystyczny brzęk, który nawet kogoś nieprzywiązanego do dóbr tego świata przyprawia o dreszczyk emocji.

! Odpowiedz
1 4 daniel_1 odpowiada geralt78

Z Twojego niewiele wynika i nic nie wnosi do dyskusji. Upominanie kogoś publicznie nie należy do dobrych obyczajów.

! Odpowiedz
0 1 geralt78 odpowiada daniel_1

pokaż mi sposób na upomnienie tego człowieka niepublicznie.

! Odpowiedz
3 4 pluto85md

Z obligacji detalicznych jedynie te dedykowane beneficjentom 500+ 6-letnie chronia realnie przed inflacja, czyli inflacja+marza-podatek>inflacja. 10-letnie i 12-letnie wykraczaja poza cykl koniunktury. To produkty faktycznie dla bogatych, ktorzy moga tak lokowac.

! Odpowiedz
0 4 andregru

"chronia realnie przed inflacja, czyli inflacja+marza-podatek>inflacja" a jeszcze gotówkę na 500+ dają za darmo .

! Odpowiedz
7 41 kuba_rzeszowiak

Zgadza się Euro Dolary i kruszce - byle nie trzymać oszczędności w PLN

! Odpowiedz
23 27 vacarlus

Tylko dolary - żadnych polskich obligacji bo przecież polska zbankrutuje jak za gierka

! Odpowiedz
6 35 kerad_

USA też zbankrutowały za Gierka, dokładnie w 1971 roku.

! Odpowiedz
25 30 gerth

Dlatego kupiłem nieruchomość + wziąłem kredyt w cenie inflacji.
Druga komuna jeszcze rok-dwa będzie gnić dopiero później przyjdzie ktoś sprzątać ten zbankrutowany bardak i stopy wzrosną.

! Odpowiedz
3 17 andregru

Ale nie każdego będzie stać za dwa lata przy wzroście stóp procentowych na spłatę kredytu .

! Odpowiedz
18 31 kuba_rzeszowiak

SZALEŃSTWO kupować polskie obligacje to jak kupować papiery Artentyńskie lub Venezuelskie. Jedyna ochrona to EUR, USD, ewentualnie ekspozycja na jakieś kruszce chociaż teraz drogo. Jeśli to możliwe to uciekać z polski z kapitałem. Pozdrawiam

! Odpowiedz
31 28 jacyna2017

Wogóle represja rośnie zwłaszcza w sektorze 'rozrywkowym' - kręcących lody, karuzele vat wobec wymiaru 'sprawiedliwości' i służby 'zdrowia' - tylko płakać, nie jak za złotych lat p Vincenta kiedy kasa bez przeszkód płynęła za granicę! A to że bezrobocia i masowej emigracji nie ma, co 'elyty' obchodzi!?

! Odpowiedz
5 11 czytacz

dodałbym wprost i złodziei-sprawy należy nazywać po imieniu!

! Odpowiedz
5 32 leonidass

Chyba za dużo czytam bankiera, bo zacząłem się zastanawiać nad kupnem dolarów :)
Kupno tej waluty kojarzy mi się jednak z latami 90-tymi i wcześniej, takie zasłyszane historie.

! Odpowiedz
9 60 1as

Zdecydowanie odradzam.
Pokolenie moich rodziców było zafascynowane dolarem i wszystkim, co związane z USA.
Tymczasem z tych oszczędności zostały ochłapy, a dzisiejszy dolar to juz w ogóle cień dawnej legendy i najszybciej psuty pieniądz.

! Odpowiedz
25 9 kuba_rzeszowiak odpowiada 1as

Co ty bredzisz chłopie zobacz sobie na wykres dolara - złotówka się do niego ciągle osłabia

! Odpowiedz
2 12 pdox odpowiada kuba_rzeszowiak

Ale to akurat nie znaczy, że dolar jest taki dobry, tylko że złoty jest taki zły. :) USD-PLN to nie jest jedyna alternatywa na świecie.

! Odpowiedz
1 10 zenonn odpowiada 1as

Pod koniec PRL średnia pensja była 20 USD, na czarno robol z Polski w USA zarobił może 400.
Ile mógł odłożyć i co dziś to warte?

! Odpowiedz
5 101 1as

Tak ma być.
Pompowanie balona mieszkaniowego na kredyt.
Zadowoleni deweloperzy, zadowolona banki, zadowolone janusze biznesu...do czasu urealnienia stóp procentowych.

! Odpowiedz
4 54 ryszard_ochodzki

autor nie napisał nic o Au, o twardej walucie też nic. Au nie produkuje procentów, ale trzyma wartość, a papierkowy pieniądz jest z natury inflacyjny i jego wartość nieustannie zmierza do wartości kolorowego papierka

! Odpowiedz
24 7 zenonn

Złoto nie trzyma wartości
https://andrzejbaranowski.pl/cena-zlota-w-latach-1800-2017

! Odpowiedz
2 14 putis odpowiada zenonn

Pod tym linkiem widać, że dolar nie trzyma wartości. Nic ta tabelka nie mówi o wartości złota.

Żeby ocenić, czy złoto trzyma wartość, trzeba by porównać, ile dóbr można za to kupić.
Gdyby ktoś znalazł tabelkę, jak długo można przeżyć za uncję złota na przestrzeni lat, albo ile uncji kosztuje metr kwadratowy, to byłbym wdzięczny.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
17 12 silvio_gesell odpowiada zenonn

Złoto generalnie bardzo powoli, ale traci na wartości. Siła nabywcza od 1700r spadła 70%:

http://www.kitco.com/ind/JeffChristian/images/aug282012_1.jpg

Paradoksalnie, najszybciej traci na wartości w czasie wojen.

! Odpowiedz
2 11 pkc odpowiada silvio_gesell

gdy chleb na wagę złota jest to co się dziwić , urealnienie wartości i priorytetów

! Odpowiedz
1 7 pdox odpowiada pkc

Ale wszystko inne traci wtedy na wartości dużo więcej.

! Odpowiedz
0 8 ryszard_ochodzki odpowiada silvio_gesell

za okupacji świnię można było kupić za tzw. właśnie "świnkę" czyli złotą monetę z wizerunkiem cara mikołaja II. Świnka waży 4 g, świnia dajmy na to 100 kg. Dzisiaj tucznik jest po 6 zł, czyli świnia kosztuje 600 zł, a "świnka" pi razy drzwi 700 zł.

! Odpowiedz
36 9 tomekyy

Skub 1% na lokacie albo zamriz kapital i inwestyj w niweuchomosci ze stopa 8%

! Odpowiedz
9 55 auland

-Państwo Oszustów i Oprawców !!!...

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 37 bt5

Mam w szufladzie obligacje polskie z 1936 roku . Państwo nie może zbankrutowac , ale wykręcić obywateli to nie problem . A oc od sposobu na inflację to zasadniczo sprawdza się tylko jedne " Kto nie ma miedzi ten w domu siedzi". Współczuję bidokom z miasta którzy nie moga nie wejść do jednego czy drugiego sklepu i tam zrobić sobie dziury budżetowej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 41 pdox

Argentyna bankrutuje tak co dekadę, skąd ten mit, że "panstwo nie może zbankrutować" się wziął w ogóle?

Zresztą wszystkie państwa są technicznymi bankrutami, ich długi są niespłacalne i są zmuszone je bez przerwy rolować.

! Odpowiedz
35 26 pc1974

Pieniądz ma pracować i się mnożyć, w Biblii jest napisane że ten kto zakopuje pieniądze w ziemi ten nie zasługuje na nie. A te obligi to taka ziemia.

! Odpowiedz
5 13 szeregowy_forumowicz

Silvio to ty?

! Odpowiedz
11 33 muhh5

Równie dobrze mógłbyś powołać się na Władce pierścieni, czy jakąkolwiek inną fikcje.

! Odpowiedz
2 23 zenonn

Odpowiedź pana była szybka i surowa: „Sługo zły i gnuśny! Widziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.”

Pan rozkazał odebrać talent leniwemu słudze i dać temu, który miał ich dziesięć. „Każdemu bowiem, kto ma,” — powiedział pan — „będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz — w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.”

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 22 zenonn

Prawo rabiniczne traktowało zakopywanie pieniędzy jako najlepszy sposób zabezpieczenia ich przed kradzieżą. Jeżeli osoba obdarowana pieniędzmi zakopała je zaraz po ich otrzymaniu, była wolna od odpowiedzialności za nie, cokolwiek by się z nimi stało. Przeciwnie było z pieniędzmi zawiązanymi w chusty. Kto pieniądze powierzone zawiązał w chustę, musiał pokryć straty, poniesione z powodu niewłaściwego dbania o depozyt.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 15 zenonn

Bóg tak chciał

! Odpowiedz
1 21 zenonn

BÓG ZAPŁAĆ.
Idee socjalizmu nie są moralne, socjalizm promuje próżniactwo.
https://duszpasterstwotalent.pl/przypowiesc-o-talentach-2/

! Odpowiedz
1 12 wizytator

Co proponujesz przy kapitale 100tys. zł?
Ciekaw jestem.

! Odpowiedz
0 4 silvio_gesell odpowiada szeregowy_forumowicz

Obligacje to jest pożyczanie pieniędzy, zakopywanie to jest trzymanie gotówki w materacu.

! Odpowiedz
0 6 szeregowy_forumowicz odpowiada silvio_gesell

W dzisiejszych czasach trzymanie hajsu w materacu i ewentualne pożyczenie go państwu lub bankowi niczym się dla właściciela tych pieniędzy nie różni.

! Odpowiedz
17 83 krecikopulos

Prędzej kupię walutę niż obligacje...

! Odpowiedz
7 28 shadow_xx

Popieram. Z rządem nie robi się interesów. Co z obligacji jeśli za chwilę obetną dwa zera?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne