REKLAMA

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w czerwcu wyraźnie spadł

2012-07-06 13:23
publikacja
2012-07-06 13:23

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w czerwcu, po półrocznej względnej stabilizacji spadł o kilka punktów, co wskazuje, że przewidywane spowolnienie gospodarcze, z opóźnieniem, ale jednak nadchodzi do naszego kraju - podała PKPP Lewiatan w komunikacie. Z notowań wynika, że utrzymuje się oczekiwanie wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu w stosunku do 2011 roku, ale dopiero w drugiej połowie roku.

"Indeks roczny spadł o dwa punkty do 38 pkt i osiągnął wartość sprzed dwóch lat, półroczny stracił trzy punkty, a kwartalny cztery. Wszystkie są wyraźnie poniżej 50 pkt" - napisano w komunikacie.

"W pierwszej połowie roku popyt krajowy będzie podtrzymywany jeszcze przez inwestycje publiczne związane z Euro i funduszami unijnymi. Później małe są szanse, by lukę popytową wypełniły inwestycje prywatne, wobec konsolidacji fiskalnej i zaostrzenia polityki monetarnej" - dodano.

"Po półrocznej stabilizacji indeksów mamy teraz już wyraźną tendencję spadkową. Wydaje się, że przewidywane spowolnienie właśnie nadchodzi z kilku-kwartalnym opóźnieniem w stosunku do załamania koniunktury na świecie" - dodano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE

Indeks popytu globalnego (ocenia konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne).

"Indeksy popytu uległy największej redukcji; indeks kwartalny i półroczny straciły po siedem punktów schodząc do poziomu 36 pkt, a indeks roczny zmalał o pięć punktów do 32 pkt, czyli najniższego poziomu od dwóch lat" - napisano.

Indeks finansów (ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej).

"Indeksy finansów w zasadzie pozostały bez zmiany, jedynie indeks kwartalny stracił dwa punkty schodząc do 43 pkt, a indeksy półroczny i roczny tracąc tylko po jednym punkcie do poziomu 44 pkt" - napisano.

Indeks makroekonomiczny (obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki)

"Indeks makroekonomiczny kwartalny i półroczny zyskały po dwa punkty powracając do notowań sprzed dwóch miesięcy na poziomie 41 pkt. a indeks roczny wzrósł o jeden punkt do 39 pkt. Poprawa indeksu makroekonomicznego, aczkolwiek ciągle na niskim poziomie, wynika ze spadku inflacji i sezonowego obniżenia stopy bezrobocia" - napisano.

Indeks polityczny (ocenia wpływ czynników politycznych).

"Indeks wpływu czynników politycznych kwartalny poprawił się o trzy punkty do 53 pkt., ale indeks półroczny i roczny straciły po dwa punkty odpowiednio do 52 i 47 pkt., z malejącą tendencją do końca roku" - dodano. (PAP)

nik/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki