Ile może zabrać komornik? Nowe limity potrąceń i kwoty wolne

Kwoty wolne od zajęć komorniczych w 2017 roku idą w górę. Więcej pieniędzy do dyspozycji będą mieli zatrudnieni na etacie, emeryci i renciści. Wpłyną na to m.in. wyższe stawki emerytury, renty i płacy minimalnej oraz zmiany w przepisach, w tym nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

» Ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury, renty i konta bankowego w 2019?

Limity zajęć komorniczych w 2017 roku uległy zmianie
Limity zajęć komorniczych w 2017 roku uległy zmianie (fot. Daniel Dmitriew / FORUM)

Limity komornicze - zmiany 2017

Komornik może zająć dłużnikowi środki pochodzące zarówno z tytułu wynagrodzenia, jak i renty albo emerytury - ale nie wszystkie. W każdym z tych przypadków obowiązują go przepisy regulujące zarówno górny limit zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji komorniczej. W 2017 roku komornik będzie musiał pozostawić dłużnikowi większą niż przed rokiem kwotę wolną, dokonując zajęcia środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę na etacie, emerytury czy renty.

Zmiany wiążą się z nowymi stawkami minimalnej pensji, emerytury i renty. Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że w 2017 roku płaca minimalna wyniesie 2000 zł. Nieco wcześniej minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała podniesienie w 2017 roku minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu 1000 zł. Jaką maksymalną część środków na podstawie tytułu wykonawczego może więc w tym roku zająć komornik, a ile pieniędzy powinien zostawić dłużnikowi na tzw. przeżycie?

Ile może zająć komornik z wynagrodzenia

Bez względu na rozmiar nieuregulowanych należności, komornik nie może zająć wszystkich środków dłużnika pochodzących z wynagrodzenia za pracę. Przepisy regulują górne limity potrąceń oraz kwoty wolne od zajęcia komorniczego w odniesieniu do środków pieniężnych pochodzących z pensji.

W zależności od formy umowy, jaka wiąże pracownika z pracodawcą, inny będzie limit zajęć oraz kwota wolna. Zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku osób zatrudnionych na pełen etat (bez podwyższania kosztów uzyskania przychodu), komornik może zająć do 50% wynagrodzenia. W przypadku gdy ściągane są zobowiązania alimentacyjne - komornik może zająć 60% wynagrodzenia. Wolna od zajęcia komorniczego jednak jest kwota równa wysokości minimalnej płacy, która od 1 marca 2017 roku wzrasta do 2000 zł brutto (1459 zł netto). Właśnie taką sumę komornik będzie musiał pozostawić do dyspozycji dłużnikowi. To nieco więcej niż w roku 2016, kiedy z racji ówczesnej stawki płacy minimalnej kwota wolna od zajęcia wynosiła 1850 zł brutto (1335,69 zł netto).

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, kwota wolna od zajęcia komorniczego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu - adekwatnie do części etatu.

Praca w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym popularną umowę-zlecenie, powoduje, że komornik ma prawo zająć pełną kwotę wynagrodzenia. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy środki pozyskiwane z tego tytułu są jedynym i stałym źródłem dochodu dłużnika – wówczas mogą zostać zastosowane reguły obowiązujące dla wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Żeby tak się jednak stało, dłużnik musi zgłosić się z takimi wyjaśnieniami do komornika, przedkładając odpowiednie dokumenty.

Ile komornik może zabrać z renty i emerytury

Zmiany dotyczące zajęć komorniczych w tym roku nie ominą też emerytów i rencistów. Podpisana przez prezydenta 6 grudnia ub. roku ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapowiedziała podwyżkę kwoty wolnej od zajęcia komorniczego dla rent i emerytur do 75% minimalnej renty i emerytury. Nowe przepisy mają jednak zacząć obowiązywać dopiero „pierwszego dnia miesiąca od dnia następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia” (15 grudnia 2016 r.), czyli od 1 lipca 2017 roku. Do tego czasu będzie obowiązywała dotychczasowa, 50-procentowa stawka kwoty wolnej. Na wysokość kwoty wolnej dla rent i emerytur w 2017 roku wpłynie nie tylko podwyższenie jej progu, ale także zapowiadany wzrost minimalnej renty i emerytury.

Tym samym w przypadku świadczenia z tytułu emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, których minimalna stawka od 1 marca 2017 roku wzrasta do 1000 zł, kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie wynosiła w okresie od marca do lipca 2017 roku 500 zł (50% z 1000 zł), a od lipca - 750 zł (75% z 1000 zł). W 2016 roku niższa kwota minimalnej emerytury i renty tego typu (882,56 zł) oraz niższy, 50-procentowy próg kwoty wolnej powodowały, że od zajęcia komorniczego wolna była kwota 441,28 zł.

Emerytury i renty – kwoty wolne od egzekucji i potrąceń – stawki brutto

Obowiązuje od

z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Najniższa emerytura, renta

Kwota wolna

Najniższa renta

Kwota wolna

1 marca 2013

831,15 zł

415,58 zł

637,92 zł

318,96 zł

1 marca 2014

844,45 zł

422,83 zł

648,13 zł

324,07 zł

1 marca 2015

880,45 zł

440,23 zł

675,13 zł

337,57 zł

1 marca 2016

882,56 zł

441,28 zł

676,75 zł

338,37 zł

1 marca 2017

1000,00 zł            

500,00 zł

750,00 zł

375,00 zł

1 lipca 2017

1000,00 zł      

750,00 zł

750,00 zł

562,50 zł

Źródło: Bankier.pl, opracowanie własne

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w ubiegłym roku wolna od zajęcia była kwota 338,37 zł, czyli połowa z minimalnej stawki 676,75 zł. Od 1 marca 2017 roku minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrasta do 750 zł, w związku z czym kwota wolna od zajęcia dla tego świadczenia wyniesie w okresie od marca do lipca 375 zł (50%*750 zł), a od lipca - 562,50 zł (75%*750 zł).

Nie zmienia się natomiast w 2017 roku limit potrąceń dla rent i emerytur. Zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, komornik nadal będzie mógł zająć do 25% świadczenia, niezależnie od jego rodzaju.

Ile może zająć komornik z konta bankowego

We wrześniu 2016 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniły zasady zajęć komorniczych w odniesieniu do środków zgromadzonych na koncie w banku. Do tej pory, na mocy prawa bankowego, kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym była wyrażona jako trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS, zatem - przykładowo - gdy pisaliśmy o limitach zajęć komorniczych rok temu – wynosiła dla stawki ze stycznia 2016 roku 12 304,08 zł.

Począwszy od września minionego roku, w przypadku dłużnika zatrudnionego na pełen etat, wolna od zajęcia komorniczego na kontach w każdym miesiącu, w którym obowiązuje zajęcie, jest kwota do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku będzie to 1500 zł brutto miesięcznie, do końca roku 2016 ta kwota wynosiła 1387,50 zł (75% z 1850 zł brutto). Limit dotyczy wszystkich rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów.

Powód wprowadzonych zmian w przepisach wyjaśniała na łamach Bankier.pl Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej: – Trudności [w przeszłości - red.] nastręczało wykonywanie tego przepisu w przypadku posiadania kilku rachunków przez egzekwowanego dłużnika, a także w przypadku jednoczesnego prowadzenia kilku egzekucji do tych rachunków. Natomiast celem  przywileju egzekucyjnego jest zagwarantowanie dłużnikowi pewnego minimum egzystencjalnego na wypadek prowadzenia przeciwko niemu egzekucji ze środków zgromadzonych na rachunku, na czas tego postępowania. Jego osobisty interes nie może jednak przeważyć nad interesami egzekwujących wierzycieli. Dlatego też zmiana uwzględnia wyważenie interesów obu stron w postępowaniu egzekucyjnym celem sprawniejszego  prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych.

Malwina Wrotniak

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 1 korpo

Nieciekawa sytuacja ;/ ja też miałem do czynienia i z komornikiem i z bankiem.. myślałem, że nie ma wyjścia z sytuacji ale wiele informacji nam umyka, a tutaj jest wszystko ładnie rozpisane co w jakiej sytuacji powinniśmy zrobić https://poradnik-novacash.pl/

! Odpowiedz
3 5 zibi30

Witam, Mam dwóch komorników i dwa wyroki o alimenty na to samo dziecko. Niby śmieszne i nie zgodne z prawem, ale da się. Od dwóch lat spłacam pierwszego komornika, który mi zabiera z pensji (umowa o pracę na stałe) tyle, że zostaje mi około 550 PLN na rękę, przelewane na konto bankowe. Teraz drugi komornik zajął mi konto bankowe, czyli na resztę pieniędzy z pensji na alimenty które już potrąca inny. Bank mi zajął konto bez żadnej kwoty wolnej od zajęcia (o,oo) twierdząc że takie jest prawo i mogą. Oznajmili mi w banku, że nawet nie muszą mnie o tym powiadamiać o zajęciu dlaczego itd. PYTANIE, jakim cudem bank ma prawo zabrać 100% pensji na poczet długu alimentacyjnego a komornik nie? Komornik twierdzi, ze mi nie zabiera wszystkiego bo mam kwotę wolną od zajęcia około 1500 PLN i mam sobie to załatwić z bankiem, bank twierdzi, ze za alimenty nie ma kwoty wolnej. Poradzicie coś?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 6 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 7 nudziu11

KTO MI POWIE CZY POBORY KOMORNICZE SĄ Z BRUTTO CZY NETTO?

! Odpowiedz
18 29 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
38 86 magdanowa79

czy ktoś mi potrafi odp na moje pytanie....mama moja ma zajęcie na koncie, narazie korzystała z konta bezproblemowo, bo nie miała wykorzystanej kwoty wolnej, teraz pytanie po zmianie przepisów ile komornik może zabrać z konta jak mama ma wpływ 1080zł a wolna kwota jest 1387zł czyli na moj rozum nie moze zabrać nic tak?

! Odpowiedz
35 44 asia8792

Moja sytuacja wygląda następująco miałam zobowiązanie na kwotę 1990.23 zł i od 4 mc jest oficjalne zajęcie zadłużenia z mojego konta z tym tylko że do dnia dzisiejszego komornik ściągnął mi już łącznie 3500 zł z wypłaty

! Odpowiedz
8 8 magdanowa79

to chyba powinno się wyjaśnić tą sprawę z komornikiem

! Odpowiedz
6 8 ~Dorota

Pracuję na umowę zlecenie. Komornik zabrał mi całość wynagrodzenia. Pracuje na czas nieokreślony od prawie roku więc jest to mój stały dochód. Ponadto jestem sama z dziećmi i otrzymuje na nie alimenty i 500+. Pytanie moje brzmi czy mogę się starać o to żeby komornik zabierał tylko połowę mojej wypłaty czy może świadczenia na dzieci są traktowane jako dochód?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 23 ~Agata

Na konto wpływa 500+ i alimenty, łącznie 1600 zł. Oprócz tego pensja, która jest zajęta czyli wpływa 1500 zł. Łącznie 3100 zł. Pytanie, czy bank przekaże komornikowi pensję? Czyli 1500 zł ? Bo alimenty i 500+ są wolne od potrąceń. Ale obrót na koncie będzie wyższy z tymi świadczeniami. Posiada ktoś wiedzę w tym temacie?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 20 ~Piter

Za umowę zlecenie może komornik zająć całą pensję,chyba że to jest jedno źródło dochodu ,jeśli tak to taka osoba powinna udać się do komornika i okazać ze jest jednym zywicielem rodziny pozdrawiam

! Odpowiedz
15 15 ~Mm

Pani komornik zabrała mi całom pensje którą pracuje na umowę zlecenie i ta pani nazywa się Marta królikowska z Warszawy nawet niewiem zaco niech się za ten syf wezmom bo im wszystko wolno ciekawe czy im tak zabrać i by nie mieli co do garka wsadzoc

! Odpowiedz
13 11 ~Js

Częściowo nie zdolna do pracy 750 na rękę 466 jestem już zmęczona tym ile komornik może brać jeśli minęło 10 lat

! Odpowiedz
8 14 ~Ela

Mam rety 750 zł po wszystkich odciagnieciu chyba zostaje mi 463 zł jak długo będę o chlebie z wodą

! Odpowiedz
8 10 ~Kamil

Witam posiadam rentę z ktorej oddciaga komornik, moje pytanie brzmi jezeli chciala bym zatrudnic sie na umowe zlecenie czy faktycznie zabierze mi również calą wyplate ?

! Odpowiedz
23 43 ~Olo

Mam 2050 zł brutto wynagrodzenia ile komornik może mi zabrac

! Odpowiedz
6 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 1 ~adam

witam. mam bardzo trudną sytuację a mianowicie moja siostra nie posiadała swojego konta więc podała moje..i w dniu dzisiejszym otrzymala wypłatę(1479,79) komornik zajął 1427,79 i zostawił kwotę 52 zł jaką wolną od zajęć. czy tak może zrobić? proszę o poradę co mogę zrobić w danej sytuacji i dodam iż wynikło zajęcie z mojego zadłużenia

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 5 ~Maaar

ważne jest czy siostra jest współwłaścicielem konta czy pełnomocnikiem? jeśli pierwsze to mogł zająć, jesli pełnomocnikiem to nie

! Odpowiedz
1 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
10 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 13 ~Greg

Bzdura. Nest Bank jest w Ognivo
http://www.komorniksrodawlkp.pl/pliki/ognivo.pdf

pkt. 16 na liście

! Odpowiedz
9 2 ~asia

czy komornik ma prawo zabrac ulge prorodzinna jesli tylko to jest odliczone skoro juz dostaje z pensji

! Odpowiedz
7 0 ~AS

A czy ta kwota 1459 zł dotyczy też zasiłku macierzyńskiego? Czy nie powinna być do dyspozycji większą kwota w związku z dzieckiem na utrzymaniu?

! Odpowiedz
11 1 ~Ania

Witam zarabiam 2000 netto. Mam zajęcie alimentów 550 miesięcznie oraz inny dług. Czy mogę dostać mniej niż najniższa krajowa?

! Odpowiedz
11 18 ~Paulina

Witam mam 3/4 etatu na umowę o pracę jaka kwotę komornik musi zostawić z pensji oraz czy może zabrać pieniądze z konta jeśli jedyny przychód to wypłata?

! Odpowiedz
0 2 ~albertBezdomka

50%,zwykle ssie mniej.

! Odpowiedz
7 18 ~Krzys

Czy komornik moze zajac konto jeśli konto nie jest na mnie, ? Czy zablokuje wszystkie środki na tym koncie czy będę mógł korzystać z kwoty wolnej od zajęć?

! Odpowiedz
2 4 ~Greg

Nie może. Możesz mieć nawet pełnomocnictwo do rachunku.

! Odpowiedz
11 8 ~kawa

a czy rente rodzinna na 16letnie dziewcko komornik moze zabrac?

! Odpowiedz
2 1 ~Kasia

Ale wplacasz pieniądze prywatnie na swoje konto a to jest traktowane jako przychód. Pieniądze (alimenty) muszą być od komornika przelewane na Twoje konto albo musisz mieć wyrok z sądu zasadzajacy alimenty . Tak mi odpisał mój bank bo mam sytuacje podobna.

! Odpowiedz
1 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 2 wojciech_buzowski

MBR Finanace S.A. wdraża ISO 9001.
Lider w swoim sektorze kolejny raz udowadnia, że dba o transparentność swoich usług.
https://biznes.newseria.pl/komunikaty/finanse/mbr-finance-wdraza-system,b1844385506

! Odpowiedz
3 0 ~Załamana

Nie mam żadnego przychodu , co jakiś czas przelane są pieniądze z konta syna za alimenty np gdy chce mu coś kupić. Są to kwoty mc Max 300zl ... i to nie jest mój żaden przychód tylko alimenty. Jak to wyglada prawnie?? Bo na konto suną które jest podpisane pod moje chyba wejść nie może ??

! Odpowiedz
7 12 ~Zainteresowana

Witam mam pytanie czy komornik ma prawo zająć rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy bardzo proszę o odpowiedź.

! Odpowiedz
8 4 ~łódz_Buchalter82

Komornik zabral mi 100 procent wynagrodzenia za prace czyli 2000 brutto. Ponadto zajal konto w banku. Place dobrowolnie alimenty w kwocie 590 złotych co miesiac. Nie spozniam sie z terminem, czyli do 10 -go kazdego miesiaca. Egzekucyje rozpoczal od pisemnego oswiadczenia matki iz otrzymala 580 zl. Moj dowod wplaty z poczyty polskiej nie jest chonorowany przez komornika,nawet wyrok sadu odnosnie alimentow,czasu zaplaty. Place lipne kwoty zadluzen tylko z pomowien matki dziecka od 2009 roku. Kwoty sa ogromne, np od 1.35 zł, kwota dlugu blisko 2500 tysiaca. Obecnie od 10 złorych rzad wielkosci 3700 złotych. Termin rozpoczecia 1 marzec 2017 Prosze o pomoc. Obecnie nie mam juz rzdnych sirodkow do rzycia od 6.03.2017.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 17 ~lena

Długi trzeba spłacać.Niejednokrotnie okoliczności życiowe ,to uniemożliwiają.Śmierć,choroba i masz komornika.Chodzi o to ,żeby faktycznie spłacać te swoje długi,choćby do śmierci.A naliczane są jakieś złodziejskie odsetki ,koszty i to się splaca ,nie długi.Obiecywali walkę z lichwą,a jezeli pozyczka wynosiła 3500, a do spłaty jest 11000 u komornika ,to nie lichwa.Takie dlugi oddają do sądu zagraniczne firmy windykacyjne ,które żerują na polskich dłużnikach,których nikt nie chroni.W małych miastach ,daleko od sejmu nic sobie nie robią,z nowych ustaw.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 6 ~KK

Z pewnością z kwoty 3500 narosły odsetki i koszty egzekucyjne i dlatego do spłaty ok 11000 zł. Komornik nie ściąga zadłużenia z "sufitu" lecz z prawomocnego nakazu zapłaty, który musi być opatrzony tzw. klauzulą wykonalności. Jednakże żeby mogło nastąpić postępowanie egzekucyjne dłużnik zawsze otrzymuje z sądu nakaz zapłaty i termin na odwołanie się od pozwu lub na złożenie sprzeciwu od nakazu. Ale jak się nie chce napisać do sądu lub wyrzuca się korespondencje do kosza to niestety takie są efekty, że w końcu wkracza komornik. MYŚLENIE NIE BOLI. Trzeba się zastanowić nad tym co się robi.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 6 ~LichwaLegalna

Spłacam dług już 15 lat z pracy na etat.Wpłacono 34000,spłacono 800zł i odsetki,sprawiedliwe ?,uczciwe ?,według prawa ?.

! Odpowiedz
6 45 ~john

Komornicy to największe kanalie za którymi stoją przestępcy w togach kryjący się za immunitetem.

! Odpowiedz
6 7 ~paula

moj ojciec ma 2 komornikow i nawet nie reaguja gdy chcial sie dogadac i dam dobrowolnie splacic, malo tego zginelo mu 900 zl niby ksiegowa mowila ze zajal komornik, a komornik ze zwrocil ksiegowej- a kasy nie ma i nie wiadomo gdzie sie podziala.

! Odpowiedz
1 5 ~albertBezdomka

Potrzebował na winko z Włoch bo kacyk.

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
6 18 ~Iyfiou

Dlatego ja wolę pracować na czarno

! Odpowiedz
2 11 ~Mateusz

Czy jeżeli komornik z PL zna moj nr konta w bankowego w Holandii( dziewczyna mnie zadenuncjowała - była) to może zająć na nim środki?

! Odpowiedz
30 8 ~keroks

Poczytaj o Europejskim Tytule Egzekucyjnym. Mam nadzieję, że cię "wykarczują" oszuście.! Odpowiedz
3 4 ~prawnik

Nie polski komornik może Ci naskoczyć.

! Odpowiedz
3 8 ~karczoch odpowiada ~keroks

Tobie chyba ktos mózg wykarczował zawistny polaczku

! Odpowiedz
5 2 ~Milka

Czy komornik moze zająć osobie bedacej na rencie specjalnej z tytułu niezdolnosci do pracy ?

! Odpowiedz
3 6 ~komornik

Tak.

! Odpowiedz
3 1 ~beti

Czy osobie niepełnosprawnej komornik może zająć rentę socjalna gdy jest od urodzenia niepełnosprawna dług rodziców bo zamieszkuje z nimi?

! Odpowiedz
5 2 ~komornik

Może.

! Odpowiedz
3 4 ~Agula35

A jesli jestem zatrudniona na pełen etat czas nie określony zarabiam najniższą krajową to ile moze zabrac komornik jesli pójdę na L4 lub opiekę na dziecko ?

! Odpowiedz
4 5 ~komornik

25%

! Odpowiedz
8 2 ~sara odpowiada ~komornik

Od minimalnej nie może zabrać nic komornik, tak samo jak nie może zabrać z renty socjalnej.

! Odpowiedz
2 15 ~Joannazet

na szczęście niedługo rząd się weźmie za komorników jak trzeba i prawnie zabroni ściągania przedawnionych długów. I wtedy ręce precz od biednych dłużycieli, bo inaczej... Temida Panowie.

! Odpowiedz
0 5 ~albertBezdomka odpowiada ~Joannazet

Dokładnie teraz ten cyrk wygląda jak prywatne firemki ,wprowadzić przedawnienia i kary dla leniwych pijawek oraz normalną upadłość konsumencką.

! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 0 ~Sii

Proszę o pomoc informację,może ktoś wie :-) jeśli na rachunku bankowym jest zajęcie komornicze przez dwóch komorników,który komornik w jakiej wysokości ma prawo do pobierana środków z rachunku?

! Odpowiedz
2 3 ~komornik

Ten z Twojego miasta lub ten, który zajął jako pierwszy. Kwoty powyżej 1500 zł brutto co miesiąc.

! Odpowiedz
2 6 ~wdrn odpowiada ~komornik

Netto

! Odpowiedz
2 2 ~sara

nie może być dwóch komorników, zgłoś temu drugiemu który przysłał zajęcie z konta, to jest nie zgodne prawem, napisz również skargę na tego komornika.

! Odpowiedz
6 7 ~ONA

Ile może zarobić komornik??? Co to za artykuł? Prymitywny!!! Ile może potrącić komornik... o ile więcej otrzyma wierzyciel... tu się zgodzę, nagonka, nagonja i raz jeszcze nagonka
.... komornik od tego, co potrąci trzeciodluznik pobiera opłatę 8% lub 15% w zależności od świadczenia...

! Odpowiedz
4 7 ~Życzliwy

w tytule jest zabrać, a nie zarobić ;)

! Odpowiedz
4 19 ~exexe

Nie żebym kogoś broniła, ale z tego co się orientuję, podstawą egzekucji komorniczej jest nakaz zapłaty wydany przez sąd, a ustawodawca nie uprawnił komornika do sprawdzania czy ów nakaz jest zasadny. Komornik nie może więc podważać decyzji sądu - ma wyegzekwować należność. Nie zawsze jest więc tak, że komornik jest bezdusznym i pozbawionym serca monstrum. Z doświadczenia nawet wiem, że są sytuacje kiedy wrecz nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji.
Tak więc może najpierw warto zapoznać się z przepisami albo po prostu zapytać zanim się kogoś odpowiednio zaszufladkuje...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
12 4 ~Julka

Czyli wystaczy, że jakiś menel mający te samo nazwisko co ja, nabrał chwilówek na 50 tysięcy i komornik nie zostawi mi na koncie nawet tych 12 tys? A co z kontami zagranicznymi, na przykład w Szwajcarii? Wiem, że istnieje możliwośc założenia takiego konta częściowo przez internet, również dla osób o "normalnych" dochodach. Ktoś wie jak to dokładnie przebiega?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
12 5 ~komornik

Przepis o rachunkach ma służyć wierzycielom - i dobrze. Ciekawe jak Ty byś się zachowała, gdyby ktoś był Ci winny pieniądze. Nie ma opcji, żeby zbieżność nazwisk spowodowała egzekucję...

! Odpowiedz
1 3 ~Kowal odpowiada ~komornik

nieprawda... zakosił mi kasę z konta komornik, i dopiero jak udowodniłem że nie jestem wielbłądem i mnie to nie dotyczy to zszedł z kotna i kasę po tygodniu oddał w całości... ale przez 10 dni byłem bez kasy!!! dłużnik miał takie samo imię i nazwisko, ale inny pesel...

! Odpowiedz
6 4 ~ryszardg

Czyli na krótko terminowych i zróżnicowanych umowach cywilnoprawnych mogą dalej zabrać ci wszystko i nie ma jak się bronić w zgodzie z prawem

! Odpowiedz
20 7 ~niepelnosprawny_org

chwała Bogu, ludzie odetchną z ulgą, takie pozytywne zmiany dają PIsowi głosy...

! Odpowiedz
11 6 ~max

Zawsze zyskuje tylko komorniczyna

! Odpowiedz
3 7 ~Fonsitio

Artykuł zawiera pewna nieścisłość mogąca wprowadzać w błąd, mianowicie przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od egzekucji.

! Odpowiedz
1 10 ~xxx

komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia

! Odpowiedz
2 6 ~GłupiJaś

Czysto teoretyczna sprawa- na konto wpada ci co miesiąc 2000 zł ale nie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło itp. - ile z tego może zająć ci komornik - jest to twój jedyny przychód (dochód) tyle że tylko taki extra za nic, niezwiązany z dochodami ustawowymi.

! Odpowiedz
3 7 ~Nieznany

Po co na konto? Do ręki się wtedy bierze jak nie jesteś pewny ;)

! Odpowiedz
2 0 ~wdrn

Komornik na koncie powinien pozostawić 1500pln

! Odpowiedz
0 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 5 ~noe

Jeszcze jedna nieścisłość. W przypadku alimentów nie ma kwoty wolnej od zajęcia w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jest 60% i jak zarabiasz minimalne, to dostaniesz max. 590zł.

! Odpowiedz
0 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 9 ~MP odpowiada (usunięty)

I wielka szkoda, że alimenciarzy nie wpisują do rejestru dłużników, wykazując że są nie solidni i nie warto im udzielać kredytów i zawierać z nim innych umów np. o telefon, internet itp., bo są niesolidni.

! Odpowiedz
0 1 ~Plop odpowiada ~MP

wpisują, tylko że wierzyciele, a nie z urzędu

! Odpowiedz
2 1 ~wklej

Bez względu na wysokość dochodu (emerytura czy wynagrodzenie za pracę) dostajesz 590,- i jakieś grosze. To znaczy minimum bytowe przezwane socjalnym.

! Odpowiedz
12 7 ~MasterBreslau

Komornik to człowiek dwulicowy . Komornikowi wpłacał pracodawca kilka dni wcześniej , ten potrącał z konta i jeszcze musiałem też płacić. Drugi przykład Komornik z Jelenia Góra , 5 razy wystawiał na licytacje to samo auto za tą samą kwotą oszacowania bez utraty wartości przez ok. 1,5 roku , w godzinie ,dniu licytacji okazywało się że licytacja odwołana przez Komornika Anioła

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 9 ~Ador

W USA modliłbyś się o komornika :)

! Odpowiedz
0 2 ~abc

Jak miał taki wniosek od wierzyciela -to miał tak zrobić i kropka.A jakby sam na własną rękę tak zrobił to myślisz że wierzyciel zostawiłby to tak w spokoju? Już dawno by była "afera".

! Odpowiedz
22 21 ~Seb

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym raczej cwaniakiem i złodziejem publicznym, a sąd następna instytucja która wysyła buldoga, gdzie są łamane prawa przez sąd i tego śmiecia i to nagminnie i dlatego ludzie powinni masowo składać skargi na wykonalności niezgodne z prawem na sąd jak i tych gestapowcow, to nie są ludzie dać im bat to będą jeszcze lać faszysci

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 13 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
7 10 ~aehhh

no rozumiem kolego że jesteś po tej stronie co pożycza i nie oddaje że takie bzdury piszesz....

! Odpowiedz
8 15 ~zenon

Z egzekucji na 100 tys i wierzytelnosci z hipoteki!! na 50 tys ludzie dostaja 300 zl a komornik bierze 9 tys wynagrodzenia. To sie nazywa sprawiedliwosc w tym kraju. Nie dosyc ze ludzie sa oszukiwani przez innych to panstwo jeszczew tym im pomaga i dalej wydoi uczciwego. Macie Polske bohaterzy.

! Odpowiedz
13 17 ~MP

Jak ktoś nie płaci swoich długów (a do tego nierzadko celowo) to nie jest uczciwy. Jak ktoś zaciąga kredyty w kwotach, których nie ma możliwości spłacić, to sam się pogrąża.

! Odpowiedz
5 7 ~zenon odpowiada ~MP

czytaj ze zrozumieniem.

! Odpowiedz
1 4 ~MP odpowiada ~zenon

Odnosiłam się do słowa "uczciwego". Powinno je zastąpić słowo "dłużnika".

! Odpowiedz
7 12 ~Londoner odpowiada ~MP

Zycze Ci, zeby nikgdy okolicznosci zyciowe nie wpakowaly Cie w dlugi. Moze jednak gdyby tak sie stalo przestal bys tak uogolniac i byc tak uroczo pryncypialny.

! Odpowiedz
10 11 ~DeVroo odpowiada ~Londoner

Uwielbiam ten semantyczny wytrych - "okoliczności życiowe". Mam sąsiada, którego okoliczności życiowe zmuszają do pozyczania od każdego w okolicy 5zł na wino.

! Odpowiedz
1 2 ~rencista

W artykule jest błąd "Tym samym w przypadku otrzymywania przez dłużnika emerytury na poziomie 1000 zł, zajęciu będzie mogła ulec kwota co najwyżej 250 zł, do dyspozycji dłużnika pozostanie natomiast 750 zł." Autor nie wziął pod uwagę kwoty wolnej 750 zł (przy całkowitej niezdolności), czyli 1000 zł - 750 zł to daje 250 zł i dopiero z tego 25% czyli 62,50 zł może zająć.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 3 ~Le

Za to opieka społeczna , która powinna pomagać, może ci zabrać wszystko ponad 570zł np dzieciom których rodzic przebywa w Domu Opieki Społecznej.!!?. Nic dziwnego ,że znajdują się chętni do spalenia takiej pomocy społecznej..?

! Odpowiedz
7 15 ~Gość

Komornik blokował konto i miał w nosie prawo bankowe. Bank również miał je w nosie. Dochodziło do sytuacji w których zajmował wynagrodzenie u pracodawcy a potem ściągał resztę tego wynagrodzenia z konta. To wcale nie jest wymyślona opowiastki tylko prawdziwe fakty , które miały miejsce.

! Odpowiedz
9 12 ~nik

Pozostała po potraceniu kwota, która wpada na konto staje się wierzytelnością i może być zajęta, ale komornik musi Ci zostawić co miesiąc 75% min wynagrodzenia - zgodnie z tym co napisane powyżej. Trzeba było oddać dług wcześniej!

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne