REKLAMA

Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. BFG wszczął przymusową restrukturyzację

2020-12-31 12:44, akt.2020-12-31 13:50
publikacja
2020-12-31 12:44
aktualizacja
2020-12-31 13:50

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Bank SA., wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao SA. Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki. 

Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. BFG wszczął przymusową restrukturyzację
Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. BFG wszczął przymusową restrukturyzację
fot. Robson90 / / Shutterstock

Co z klientami Idea Banku?

Klienci Idea Banku są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich oszczędności przez bankowość internetową i aplikację mobilną (za wyjątkiem przerwy technicznej od 20:00 dnia 31 grudnia 2020 r. zaplanowanej i ogłoszonej wcześniej przez Idea Bank).

Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów oraz oddziałów banku. Nie zmieniają się numery rachunków, hasła i loginy do bankowości internetowej.

Reklama

Wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty, nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych - zapewnia BFG.

Bankowy Fundusz gwarancyjny przygotował listę pytań i odpowiedzi dla klientów banku.

Trzy przesłanki

"BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania.

Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością.

Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością.

Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych" - pisze BFG w komunikacie.

"Plan Zdzisława realizowany. Myślę, że jako podatnicy zapłacimy za tę nacjonalizację ogromną cenę." - skomentował na Twitterze Roman Giertych, pełnomocnik Czarneckiego.

Proces przejęcia Idea Banku toczył się pod nadzorem Komisji Europejskiej i ma pełne zabezpieczenie ze strony formalnej i prawnej - oświadczył w czwartek p.o. prezesa Pekao SA Leszek Skiba.

PwC Advisory oszacowała, że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł

"Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji BFG zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku. Z oszacowania, wykonanego przez niezależny podmiot: PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wynika, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł" - podaje BFG. Kapitały własne Idea Banku w sprawozdaniu za III kwartał 2020 wynosiły 165 mln zł.

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki - ma on blisko 75 proc. akcji spółki.

Kulisy przejęcia Idea Banku przez Pekao

Pogłoski o planowanej operacji pojawiły się w południe. Według niepotwierdzonych informacji zarząd Pekao miał przegłosować przejęcie konkurencyjnego banku. Komunikat w tej sprawie miał zostać opublikowany po zamknięciu sesji giełdowej. Zaczęliśmy weryfikować pozyskane informacje. KNF i bank nabrały wody w usta. Dowiedzieliśmy się natomiast, że na długi weekend do pracy została wezwana część załogi Pekao.

"Najbezpieczeniejsze rozwiązanie, które pozwoli uniknąć upadłości"

"Kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem środków deponentów, a w ocenie Funduszu przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao S.A. w drodze przymusowej restrukturyzacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią potencjalnych negatywnych skutków dla klientów banku, a także dla sektora finansowego w Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes BFG Piotr Tomaszewski.

Przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao w drodze przymusowej restrukturyzacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią negatywnych skutków dla klientów banku i sektora finansowego w Polsce. Jedynym alternatywnym scenariuszem była upadłość banku - napisano w komentarzu Urzędu KNF.

Czarnecki zabiera głos ws. przejęcia Idea Banku przez Pekao

W poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - poinformował główny akcjonariusz Idea Banku i przewodniczący jego rady nadzorczej Leszek Czarnecki. Ocenił, że decyzja BFG jest pogwałceniem prawa. Dzisiejsza decyzja BFG o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku SA jest jawnym pogwałceniem prawa. Odbywa się ona w sytuacji, gdy Idea Bank SA zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji" - napisał w oświadczeniu Czarnecki.

UKNF zwraca uwagę, że z oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku przeprowadzonego na zlecenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez PwC Advisory wynika, że kapitały własne Idea Banku były ujemne i wynosiły minus 482,8 mln zł.

"Idea Bank naruszał przepisy prawa w zakresie norm kapitałowych. Współczynniki kapitałowe banku kształtowały się istotnie poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, przy jednoczesnym braku realnego wsparcia banku ze strony właściciela" - napisano w przesłanym PAP Biznes komentarzu Urzędu KNF.

Urząd dodał, że w Idea Banku przez długi czas występował istotny niedobór kapitału (luka kapitałowa) przekraczający kwotę 1 mld złotych, a jego współczynniki kapitałowe ulegały dalszemu, sukcesywnemu pogorszeniu, w związku z czym bank był zagrożony upadłością.

"Skala luki kapitałowej była tak znaczna, że nawet pojawiające się zyski banku nie stwarzały widoków na zniwelowanie tej luki w jakimkolwiek rozsądnym terminie. Dlatego niezbędne było podjęcie działań przez BFG" - napisano.

"Proces przymusowej restrukturyzacji z udziałem banku przejmującego jest najkorzystniejszym i najmniej kosztowym rozwiązaniem z punktu widzenia stabilności polskiego sektora finansowego oraz z punktu widzenia interesów klientów Idea Banku. Jedynym alternatywnym scenariuszem dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była upadłość tego banku" - dodano.

BFG udzieli Bankowi Pekao dotacji oraz gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami. Jak informuje w komunikacie ESPI spółka, "przejęcie przez Bank Przejmowanej Działalności nastąpi poprzez: (i) przejęcie praw majątkowych w postaci Przedsiębiorstwa oraz (ii) równoczesne przejęcie Zobowiązań. Wartość przejmowanych Zobowiązań, zgodnie z oszacowaniem sporządzonym przez Bank na dzień 31 sierpnia 2020 r., wynosi 14.628,10 mln PLN. Z uwagi na to, że wartość przejmowanych Zobowiązań przekracza wartość przejmowanych praw majątkowych w postaci Przedsiębiorstwa, BFG udzieli Bankowi dotacji, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 Ustawy o BFG, w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych Zobowiązań i wartością przejmowanych praw majątkowych („Dotacja”)."

BFG zakłada, że maksymalna kwota dotacji dla Banku Pekao SA wyniesie do 218 mln zł - poinformował Tomaszewski.

"Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego" - podaje BFG.

"Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa w granicach i na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji banków" - głosi komunikat.

fot. / / Bankier.pl

Przejęcie Idea Banku nie wpływa na potencjał dywidendowy Pekao; pełna integracja do k. IV kw. '21

Przejęcie Idea Banku w ramach przymusowej restrukturyzacji nie wpływa na potencjał dywidendowy Banku Pekao SA. Struktura przejęcia pozwala zminimalizować jego wpływ na profil płynnościowy i kapitałowy Pekao, a pełna integracja operacyjna ze strukturami banku spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku - poinformował Pekao w komunikacie prasowym.

"Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Banku Pekao S.A., nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao SA Leszek Skiba.

"W szczególności będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego Banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu" - dodał.

Umowa gwarancji pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a Bankiem Pekao będzie obowiązywać przez okres 8 lat i wejdzie w życie z dniem przejęcia.

Pekao szacuje synergie kosztowe z przejęcia Idea Banku na ok. 300 mln zł w ujęciu NPV w 10 lat

Bank Pekao szacuje w ciągu 10 lat synergie kosztowe wynikające z przejęcia Idea Banku na ok. 300 mln zł w ujęciu NPV - podał bank w komunikacie.

"W związku z przejęciem i integracją przejmowanej działalności, bank szacuje w horyzoncie 10-letnim realizację kumulatywnych synergii kosztowych na poziomie około 300 mln zł w ujęciu wartości bieżącej netto ("Net Present Value"; "NPV"), (przed opodatkowaniem, uwzględniając pozytywne efekty synergii kosztowych oraz koszty integracji)" - napisano w komunikacie.

Jak podało Pekao, jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną w latach 2021-22, z czego większość w roku 2021.

BFG o resolution Idea Banku: decyzja podjęta w środę

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku zapadła w środę; Pekao, który przejmie Ideę, sam zgłosił zainteresowanie propozycją, z którą Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyszedł do odpowiednio dużych banków - poinformował szef BFG Piotr Tomaszewski.

Jak mówił na konferencji prasowej, poświęconej przymusowej restrukturyzacji Idea Banku Tomaszewski, BFG „jakiś czas temu” wysłał zapytania do największych banków w Polsce, „takich, które mogą sobie pozwolić pod względem kapitałowym na przejęcie”. Przypomniał, że w przypadku Idea Banku chodzi o ponad 14 mld zł sumy bilansowej.

Zastrzegł, że BFG nie podawał o jaki bank chodzi, ale opisywał z grubsza wielkość aktywów i skalę działalności. „W tym procesie bank Pekao SA zgłosił, że jest zainteresowany. (…) Następnie nastąpiły długie negocjacje w zakresie ewentualnych warunków przejęcia” - powiedział Tomaszewski.

Jak przypomniał, resolution oznacza zawieszenie giełdowych notowań oraz umorzenie wszystkich akcji i obligacji w rękach obligatariuszy. Wartość tych obligacji do umorzenia to 56,1 mln zł, a akcji - 156,8 mln zł bez grudniowej emisji.

BFG/BPL

Źródło:Bankier24
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (162)

dodaj komentarz
demeryt_69
That happened once before ... półtora roku temu fundusz Abris wygrał ze Skarbem Państwa w sądzie arbitrażowym w Sztokholmie spór o wywłaszczenie z akcji FM Banku. Chodzi o decyzję KNF z 2014 r. na podstawie której kontrolowana przez fundusz Abris spółka PL Holdings została zmuszona do sprzedaży FM Banku na rzecz AnaCap, a biegli That happened once before ... półtora roku temu fundusz Abris wygrał ze Skarbem Państwa w sądzie arbitrażowym w Sztokholmie spór o wywłaszczenie z akcji FM Banku. Chodzi o decyzję KNF z 2014 r. na podstawie której kontrolowana przez fundusz Abris spółka PL Holdings została zmuszona do sprzedaży FM Banku na rzecz AnaCap, a biegli wycenili szkodę funduszu na ponad 2,1 mld zł.

Sprawa trafiła do międzynarodowego arbitrażu, który potwierdził rację luksemburskiego inwestora i przyznał mu odszkodowanie. W rezultacie Polska bęzdzie musiała zapłacić 650 mln zł odszkodowania funduszowi Abris.
lukaszslask
Demeryt 69,a kto teraz wg Ciebie obniza stopy,tylko nie mow,ze RPP???:):):)
Naprawde???:)
Pozdrawiam
lukaszslask
I tylko zastanawia mnie czemu przy Skokach nie bylo takich zdecydowanych krokow i przeciagalo sie to tak dlugo,byle nie oglosic Ich upadlosci....
i suma sumarum iles Ich przetrwalo,a nie wiem czy tam sytuacja ze wspolczynnikiem jest lepsza???
i nie chce tu na sile bronic IdeaBanku,ale trzymajmy sie jakichs zasad wobec wszystkich.
I tylko zastanawia mnie czemu przy Skokach nie bylo takich zdecydowanych krokow i przeciagalo sie to tak dlugo,byle nie oglosic Ich upadlosci....
i suma sumarum iles Ich przetrwalo,a nie wiem czy tam sytuacja ze wspolczynnikiem jest lepsza???
i nie chce tu na sile bronic IdeaBanku,ale trzymajmy sie jakichs zasad wobec wszystkich...
I moze wrocmy do normalnej Bankowosci,Klient przynowsi 100 zl to Bank pozycza 100 zl...
demeryt_69
Zapytaj Biereckiego - SKOKi to jego wałek ... szalom:)
lukaszslask
No wlasnie,skoro BFG gwarantuje depozyty do 100 tys Euro,to co z Firmami,Ludzmi z nadwyzka,powinni stracic swoje pieniadze,a nie ,ze BFG teraz doplaca,oczywiscie dobrze im zycze....
tylko teraz moze zaczac sie panika,bo duzo Osob lub firm ma pieniadze powyzej 100 tys Euro w Bankach...
demeryt_69
"Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli Bankowi Pekao dotacji w wysokości 193 mln zł w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań Idea Bank i wartością przejmowanych praw majątkowych tego banku - poinformował Bank Pekao w komunikacie"

Ciekawe co na to Skiba :)
lukaszslask
No czytalem to i z jakiej racji,skoro gwarantowane jest 100 tys Euro
i teraz ktos sie moze zastanowic po co trzymac w danym Banku powyzej 100 tys i to moze spowodowac panike....
jaguar_61
ten złodziej też w końcu stracił sporo pieniędzy....
marxs
artykuł bardzo uważnie przeczytałem ale nie zauważyłem żeby było coś o Morawieckim czy Kaczyńskim chyba jednak cuś przeoczyłem przeczytam jeszcze raz
johnnygalt
Normalnie takie problemy załatwia się po cichu. To, co widzimy to czubek góry lodowej. Jeden kombinator nie dogadał się z drugim (albo nie miał wystarczająco dobrych kolegów) i poszli na otwartą wojnę. Teraz drugi kombinator wygrał.

Powiązane: Restrukturyzacja Idea Banku

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki