REKLAMA

Idea Bank zawiesił emisję 10-75 mln akcji, zamierza wyemitować 12,5-50 mln akcji bez prawa poboru (aktl.)

2020-09-22 19:16
publikacja
2020-09-22 19:16

Zarząd Idea Banku zdecydował o zawieszeniu emisji 10-75 mln akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - podał bank w komunikacie. W osobnym komunikacie podano, że zamiarem zarządu jest przeprowadzenie emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru po cenie emisyjnej 2 zł za akcję.

We wtorek na zamknięciu sesji za akcję Idea Banku płacono na GPW 1,46 zł.

"Zamiarem zarządu emitenta jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej (...) i została skierowana do oznaczonych inwestorów. Emisja akcji serii O w ocenie zarządu emitenta powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O, co leży w interesie emitenta oraz jego akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu kapitału emitentowi. (...) Celem emisji akcji serii O jest odbudowa bazy kapitałowej" - napisano.

Jak podano, decyzję o emisji pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza, a spółka zaproponuje w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii O.

Ida Bank poinformował, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny - pełniący funkcję kuratora spółki od maja 2019 r. - nie będzie wnosił sprzeciwu do podjętej uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji.

"W ocenie emitenta pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych emitenta, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez emitenta dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora" - dodano.

W komunikacie dotyczącym zawieszenia emisji 10-75 mln akcji bank podał, że obecnie nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii O w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez emitenta celów emisji w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia i sytuacji spółki.

"W opinii emitenta przeprowadzenie oferty publicznej powinno zostać zawieszone do czasu, kiedy realizacja celów oferty stanie się ekonomicznie możliwa, a przeprowadzenie oferty publicznej nastąpi w najlepszym interesie dotychczasowych akcjonariuszy emitenta i potencjalnych nowych inwestorów" - dodano.

7 lipca akcjonariusze Idea Bank zdecydowali o emisji od 10 do 75 mln akcji z zachowaniem prawa poboru, w celu odbudowy bazy kapitałowej. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki