REKLAMA

IZOBLOK S.A.: umowa znacząca AUDI Hungaria

2019-12-20 15:48
publikacja
2019-12-20 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
umowa znacząca AUDI Hungaria
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że Grupa IZOBLOK w dniu 20.12.2019 r. otrzymała nominację do projektów na produkcję seryjną części samochodowych produkowanych z tworzywa EPP (dalej „zamówienie”) od spółki AUDI HUNGARIA Zrt. z siedzibą w Györ, Węgry (dalej „Kontrahent”)
Łączna maksymalna wartość przedmiotu zamówienia otrzymanego od Kontrahenta wynosi 10 099 296,0 euro co w przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia 20 grudnia 2019 r. stanowi kwotę 43 027 042,43 złotych. Powyższą wartość ustalono przy założeniu realizacji przez Kontrahenta zamówienia w całości. Realizacja zamówienia jest przewidziana na lata 2020 – 2027.
Zamówienie nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień oraz zapisów dotyczących kar umownych. Zamówienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Spółka zakwalifikowała niniejszą informację jako poufną ze względu na wartość przedmiotu zamówienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki