REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie – nabycie akcji Emitenta

2020-03-16 13:04
publikacja
2020-03-16 13:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Scan_20200227_15_45_PCI18062.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-16
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie – nabycie akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 16 marca 2020 roku, Emitent otrzymał od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „TFI”) występujący jako organ zarządzanego przez TFI funduszu inwestycyjnego eM64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”), zawiadomienie z dnia 27 lutego 2020 r. złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ,w którym informuje o przekroczeniu przez Fundusz stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku przeprowadzenia w dniu 21 lutego 2020 r. transakcji na rynku regulowanym, na podstawie której Fundusz nabył 1.618 akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Scan 20200227 15_45 PCI18062.pdfScan 20200227 15_45 PCI18062.pdf Zawiadominie COPERNICUS TFI_pow.10%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki