REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

2020-07-10 13:27
publikacja
2020-07-10 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2020 r. Emitent jako "Partner" wraz ze spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej IZOBLOK tj. spółką prawa niemieckiego IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf, Niemcy (dalej "Spółka"), powziął informację o podpisaniu przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie dalej jako „Fundusz” aneksu nr 1 (dalej „Aneks nr 1”) do umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 10 stycznia 2020 r.(dalej „Umowa inwestycyjna”), Emitent informował o zawarciu Umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 01/2020 w dniu 10 stycznia 2020 r.
Wskutek zmiany wprowadzonej do Umowy inwestycyjnej na mocy Aneksu Nr 1 , realizacja przez Fundusz inwestycji kapitałowej w Spółkę uzależniona została od ziszczenia się warunków zawieszających przewidzianych przez Umowę inwestycyjną w nowym terminie do dnia 10 października 2020 r.
W pozostałym zakresie warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.
Spółka zakwalifikowała niniejszą informację jako poufną ze względu na istotną wartość Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki