REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Wpływ sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A.

2020-03-19 14:30
publikacja
2020-03-19 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-19
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Wpływ sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”) informuje, że dokonał analizy bieżącego wpływu sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 („sytuacja epidemiologiczna”) na działalność Emitenta oraz jego spółki zależnej („Grupa Kapitałowa IZOBLOK”).
Na dzień przekazania raportu, większość odbiorców produktów wytwarzanych przez Grupę Kapitałową IZOBLOK, podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji. Produkcja została wstrzymana w zależności od odbiorcy na minimum tydzień (poczynając od bieżącego tygodnia) do maksymalnie czterech tygodni. Część z odbiorców nie wskazała, na jaki okres wstrzymała produkcję. Biorąc pod uwagą dynamiczny rozwój wydarzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, nie można całkowicie wykluczyć, że podjęte zostaną w przyszłości decyzje o przedłużeniu okresów wstrzymania produkcji przez kontrahentów Grupy Kapitałowej IZOBLOK.
Powyższe decyzje kontrahentów Grupy Kapitałowej IZOBLOK, wpływają na jej bieżącą działalność, poprzez ograniczenie liczby realizowanych i dostarczanych zamówień do kontrahentów. Grupa Kapitałowa IZOBLOK ogranicza dostawy swoich produktów do zakładów produkcyjnych tych kontrahentów, u których została aktualnie wstrzymana produkcja. Powyższe w ocenie Zarządu Spółki będzie miało negatywny wpływ na wartość uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową IZOBLOK przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/2020, a tym samym wpłynie negatywnie na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej IZOBLOK w roku obrotowym 2019/2020.
Z uwagi na fakt, że czasowe ograniczenie w zakresie realizacji dostaw produktów Grupy Kapitałowej IZOBLOK, jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi pozostającymi poza wpływem lub kontrolą Emitenta, tj. wstrzymaniem produkcji i tym samym składania zamówień przez część jej kontrahentów, którego czas obecnie nie jest możliwy do precyzyjnego określenia, na tym etapie nie jest również możliwe precyzyjne oszacowanie wpływu sytuacji epidemiologicznej na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej IZOBLOK za czwarty kwartał roku obrotowego 2019/2020 oraz stwierdzenie, czy wpływ ten będzie istotny.
Niezależnie Grupa Kapitałowa IZOBLOK jest przygotowana, aby wznowić dostawy swoich produktów (zawieszone w związku z sytuacją epidemiologiczną), niezwłocznie po wznowieniu funkcjonowania zakładów produkcyjnych kontrahentów.

Emitent na bieżąco monitoruje status sytuacji epidemiologicznej i dokona aktualizacji komunikatu w przypadku istotnej zmiany okoliczności zewnętrznych, które będą miały istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki