REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

2020-05-12 14:04
publikacja
2020-05-12 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-12
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka", „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021:
1.Skonsolidowane raporty kwartalne :

- za I kwartał 2020/2021 roku - 25 września 2020 r.
- za III kwartał 2020/2021 roku - 26 marca 2021 r.

2.Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r. - 27 styczeń 2021 r.

3.Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2019/2020 - 26 sierpień 2020 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2019/2020 - 26 sierpień 2020 r.

Zarząd Emitenta oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. 2018, poz. 757) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2019/2020 oraz za II kwartał 2020/2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki
(http://www.izoblok.pl/dla-inwestorow/raporty-okresowe-espi).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-12 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki