REKLAMA

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

2020-10-01 16:54
publikacja
2020-10-01 16:54
Spis treści:

1. Strona tytułowa

2. Korekta raportu

3. Treść raportu

4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 22 / 2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 21 oie - odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania: 2020-10-01
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-107 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRÓŻNA 9
(ulica) ( numer)
(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070039835 369238164 www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
l.p. imię nazwisko pełniona funkcja

zarządzanie lub nadzór
odwołanie lub rezygnacja
przyczyny odwołania lub rezygnacji
data odwołania lub rezygnacji


Małgorzata Pikiołek Prokurent Osoba zarządzająca Odwołanie Ustanie stosunku pracy 2020-10-01
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o rezygnacji osoby zarządzającej, która nie podejmowała decyzji inwestycyjnych, ale była osobą zarządzającą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 30 lit d Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wskazana data jest datą wejścia w życie uchwały Zarządu Towarzystwa.
Plik OpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2020-10-01 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.
2020-10-01 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki