IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

2020-06-19 17:10
publikacja
2020-06-19 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-19
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu Subwencji Finansowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) a Spółką.
Zgodnie z umową PFR wypłaci Spółce subwencję finansową w kwocie 60 000 zł, będącej całkowitą wnioskowaną przez Spółkę kwotą, przelewem na konto bankowe prowadzone dla Spółki przez Santander Bank Polska S.A.

Subwencja została udzielona na podstawie umowy subwencji finansowej z której treści wynika m.in., iż:
- kwota subwencji jest nieoprocentowana,
- spłata kwoty subwencji rozpocznie się 13 miesiąca licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia jej wypłaty,
- kwota subwencji będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach,
- umowa przewiduje możliwość umorzenia zwrotu części kwoty subwencji, przy czym decyzję o wysokości zwrotu subwencji podejmie Polski Fundusz Rozwoju S.A. na zasadach wynikających z zawartej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-19 Łukasz Piasecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki