REKLAMA

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności i zobowiązań oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych

2020-11-13 14:32
publikacja
2020-11-13 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności i zobowiązań oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 r., w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za III kwartał 2020 r., podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności i zobowiązań oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych.
W wyniku dokonanej analizy i przeglądu należności oraz zobowiązań od kontrahentów, w których znaczny procent powstał przed rokiem 2019, z uwagi na niski wskaźnik rotacji tych należności, Emitent dokonał odpisu dla pozycji należności w kwocie łącznej 103 787,14 zł oraz dla pozycji zobowiązań w kwocie łącznej 23 031,41 zł.
Ponadto w związku z uzyskaniem spłaty należności uprzednio odpisanych Emitent dokonał odwrócenia odpisu dla tej pozycji w kwocie łącznej 129 035,35 zł.
Wyżej opisane odpisy będą miały istotny wpływ na dane finansowe zaprezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za rok 2020.
Spółka informuje, iż wysokość odpisów będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego, stąd wskazane w niniejszym raporcie wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników, które zostaną opublikowane w omawianych sprawozdaniach finansowych za rok 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Łukasz Piasecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki