0,2100 zł
0,00% 0,0000 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących dotyczących utraty wartości aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-19
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących dotyczących utraty wartości aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19 marca 2019 r., w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy IPO Doradztwo Kapitałowe ("Grupa") za rok 2018, podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości następujących aktywów:
- Inwestycje długoterminowe
W związku z utratą kontroli nad podmiotem Capital Market Brand sp. z o.o., wcześniej istniejącym pod nazwą IPO Inwestycje sp. z o.o. (w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki o 300.000 zł w maju 2018 r. udział Emitenta zmniejszył się z 98,36% do 49,59%) Spółka dokonała wyceny tej inwestycji. W jej rezultacie dokonano odpisu wartości inwestycji w kwocie 124.070,74 zł.
Ponadto, z uwagi na analizowanie przez spółkę StockRocket Sp. z.o.o. dalszych kierunków jej rozwoju, jak również wypracowywania przez Emitenta podejścia do samej inwestycji, dokonano wyceny posiadanych udziałów w tym podmiocie. Wartość powyższej inwestycji obniżona została o odpis w wysokości 66.943,46 zł.
Wskazane wyżej wyceny inwestycji dokonano metodą praw własności
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W wyniku wystąpienia trwałej utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z dokonaną oceną o nie wystąpieniu odpowiednio wysokiej podstawy opodatkowania w przyszłości, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 367.822,64 zł.
- Należności krótkoterminowe
W wyniku dokonanej analizy i przeglądu należności od kontrahentów, w których znaczny procent powstał przed rokiem 2018, z uwagi na niski wskaźnik rotacji tych należności, Emitent dokonał odpisu dla tej pozycji w kwocie łącznej 363.815,26 zł.
Wyżej opisane odpisy będą miały istotny wpływ na dane finansowe zaprezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2018.
Spółka informuje, iż wysokość odpisów będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego, stąd wskazane w niniejszym raporcie wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników, które zostaną opublikowane w omawianych sprawozdaniach finansowych za rok 2018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-19 Łukasz Piasecki Wiceprezes Zarządu
2019-03-19 Dariusz Bugajski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń

Najnowsze wiadomości

Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.