REKLAMA

IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE: Zamierzone zmiany Statutu Spółki

2021-07-15 18:56
publikacja
2021-07-15 18:56
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zgłoszenia żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia uprawnionego akcjonariusza nowego projektu uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 22 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zgłoszenia żądania uprawnionego akcjonariusza do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku, informuje, iż w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu.

Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść zamierzonych zmian Statutu Spółki oraz uwzględniający przedmiotowe zmiany tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210715_185653_0000135264_0000133453.pdf
20210715_185653_0000135264_0000133454.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki