REKLAMA

INVISTA S.A.: Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Invista S.A.

2021-07-03 14:39
publikacja
2021-07-03 14:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-03
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Invista S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Invista S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. _"WZ"_, Zarząd Invista S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki o dokonanie zmiany terminu WZ, który wpłynął do Spółki w dniu 16 czerwca 2021 r., mając przy tym na celu zapewnienie uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak najszerszej grupie akcjonariuszy, Spółka przychyliła się do ww. wniosku i podjęła decyzję o zmianie pierwotnego terminu obrad WZ z dnia 30 czerwca 2021 r. na dzień 30 września 2021 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad WZ nie wpływa na zmianę pierwotnie planowanego porządku obrad, którego treść ogłoszona została ww. raportem bieżącym nr 10/2021, ani na treść projektów uchwał i załączników do nich przekazanych raportem bieżącym nr 10/2019, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad WZ nie wpłynęła w jakikolwiek sposób na naruszenie praw akcjonariuszy mniejszościowych w zakresie możliwości udziału w WZ Spółki zaplanowanym pierwotnie na dzień 30 czerwca 2021 r. z uwagi na fakt, iż akcjonariusze tacy nie dokonali rejestracji na Walne Zgromadzenie w pierwotnie planowanej dacie.

W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 30 czerwca 2021 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 września 2021 r. w siedzibie Spółki o godz. 12:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-03 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki