REKLAMA

INVISTA S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji własnych

2021-08-29 21:11
publikacja
2021-08-29 21:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […] [Ustawa] Zarząd Invista S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż po zawarciu w dniu 28 sierpnia 2021 r. dwóch transakcji zbycia poza rynkiem regulowanym odpowiednio 700.000 sztuk i 221.629 sztuk akcji własnych, łączna liczba głosów wynikających z akcji własnych nabytych przez Spółkę uległa zmniejszeniu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem ww. transakcji Emitent posiadał 921.629 akcji własnych, stanowiących 6,37,36% kapitału zakładowego Spółki, z których wynikało 921.629 głosów, co stanowiło 6,37% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.

Po rozliczeniu ww. transakcji Emitent nie będszie posiadać żadnej akcji własnej.

Płatność za zbyte akcje własne nastąpi do dnia 30 stycznia 2022 r.

Nie występują podmioty zależne od Emitenta, które posiadałyby akcje spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Spółka przypomina przy tym, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-29 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki