REKLAMA

INVISTA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji

2020-01-15 09:53
publikacja
2020-01-15 09:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […] [Ustawa] Zarząd Invista S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 15 stycznia 2020 otrzymał od spółki MKM Art sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […] [Ustawa] MKM Art sp. z o.o. [MKM Art] informuje, iż po zawarciu w dniu 13 stycznia 2020 r. transakcji nabycia poza rynkiem regulowanym 1.299.167 niezdematerializowanych akcji serii J, łączna liczba głosów wynikających z akcji nabytych przez Spółkę uległa zwiększeniu powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
Przed dokonaniem ww. transakcji MKM Art posiadał 833 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, z których wynikało 833 głosów, co stanowiło 0,01% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.
Po rozliczeniu ww. transakcji MKM Art posiadać będzie 1.300.000 akcji Spółki, stanowiących 8,99% kapitału zakładowego Spółki, z których wynika 1.300.000 głosów, co stanowi 8,99% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.
Nie występują podmioty zależne od MKM Art, które posiadałyby akcje Spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-15 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki