REKLAMA

INVISTA S.A.: Ustanowienie hipoteki w związku z decyzją w sprawie nieruchomości

2020-01-13 15:32
publikacja
2020-01-13 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Ustanowienie hipoteki w związku z decyzją w sprawie nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Invista S.A. (Emitent, Spółka), informuje iż w dniu 13 stycznia 2020 roku otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 7 listopada 2019 r. wpisu hipoteki przymusowej do kwoty ok. 2,3 mln zł na nieruchomości należącej do Spółki położonej w Łomiankach (Nieruchomość). Podstawą wpisu powyższej hipoteki jest zarządzenie przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zabezpieczenia tytułem: „zwrotu równowartości nienależnego świadczenia” dokonanego w związku z decyzją z dnia 9 lipca 2019 roku Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku. Wartość nieruchomości na której ustanowiona została powyższa hipoteka w księgach rachunkowych Emitenta wynosi ok. 1 mln zł.
Jednocześnie Emitent przypomina, że w dniu 10 października 2019 roku decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ww. wyrok został wstrzymany, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2019 z dnia 14 października 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-13 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki