REKLAMA

INVISTA S.A.: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

2021-09-29 16:42
publikacja
2021-09-29 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 3 czerwca 2021 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 30 września 2021 r. a , Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 29 września 2021 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Invista S.A. za 2020 rok, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie będzie przedmiotem punktu 6 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
sprawozdanie_RN.pdfsprawozdanie_RN.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 202 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki