REKLAMA

INVISTA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2021-06-16 15:44
publikacja
2021-06-16 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie 00-580 [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.] niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Emitenta serii J wyemitowanych w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji tych akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie 00-580 Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 w lokalu 16, w dni robocze _od poniedziałku do piątku_ w godzinach 9.00 – 16:30.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki