0,4000 zł
-14,89% -0,0700 zł
INVISTA SA (INV)

Aktualizacja informacji nt. obligacji serii E

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. obligacji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2019 z 20 listopada 2019 roku dotyczącego płatności odsetek związanych z obligacjami serii E Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z zakończeniem procesu analiz związanych z okolicznościami zewnętrznymi oraz oczekiwanymi w perspektywie najbliższych tygodni przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej w dniu 28 listopada 2019 roku podjął decyzję o przystąpieniu do procesu mającego na celu uzgodnienie z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii E przesunięcia terminu wykupu obligacji serii E.
Intencją Emitenta jest przesunięcie terminu wykupu obligacji na I kwartał 2020 roku. Wskazany powyżej, termin wykupu obligacji związany jest w szczególności z przesunięciem w czasie terminu finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości jak również przesunięciem w czasie procesu dokapitalizowania Spółki w drodze emisji akcji serii K.
O kolejnych istotnych etapach i uzgodnieniach związanych z powyższymi ustaleniami Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.
Jednocześnie w związku z powyższą decyzją, w związku z ustaniem jednej z przesłanek umożliwiających kontynuację opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości opóźnionych informacji poufnych dotyczących odpowiednio:
- złożenia w dniu 15 października 2019 roku przez jednego z obligatariuszy będącego osobą prawną (Obligatariusz 1) posiadającego 300 obligacji serii E o wartości nominalnej wynoszącej 300 tys. zł żądania przedterminowego wykupu wszystkich posiadanych przez ten podmiot obligacji serii E;
- złożenia w dniu 21 listopada 2019 roku przez jednego z obligatariuszy będącego osobą fizyczną (Obligatariusz 2) posiadającego 80 obligacji serii E o wartości nominalnej wynoszącej 80 tys. zł żądania przedterminowego wykupu wszystkich posiadanych przez tę osobę obligacji serii E.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w niniejszym raporcie przekazano treść ww. opóźnionych informacji poufnych. Emitent wskazuje przy tym, iż intencją Spółki jest uzgodnienie z powyższymi obligatariuszami trybu pełnej realizacji zobowiązań wynikających z obligacji posiadanych przez te podmioty z jednoczesnym zachowaniem zasad równości względem pozostałych obligatariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.