REKLAMA

INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości w Warszawie przy ulicy Emilii Pater 15.

2021-06-29 22:08
publikacja
2021-06-29 22:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości w Warszawie przy ulicy Emilii Pater 15.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z 12 sierpnia 2019 roku i wcześniejszych w sprawie aktualizacji informacji nt. decyzji Komisji Weryfikacyjnej [Komisja] w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 [Decyzja] Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku uzyskał informację o oddaleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na Decyzję zgodnie z którą Spółka wniosła o:
1. stwierdzenie nieważności decyzji,
2. zasądzenie od Komisji na rzecz Spółki kosztów postępowania,
a ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej Decyzji Spółka wniosła o uchylenie w całości Decyzji i zasądzenie od Komisji na rzecz Spółki kosztów postępowania.
W związku z powyższym Emitent po uzyskaniu uzasadnienia w zakresie oddalenia skargi złoży apelację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki