INVENTIONMED S.A.: zawarcie umowy o współpracy (MoU) z Croma – Pharma GmbH

2019-10-14 18:23
publikacja
2019-10-14 18:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-14
Skrócona nazwa emitenta
INVENTIONMED S.A.
Temat
zawarcie umowy o współpracy (MoU) z Croma – Pharma GmbH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez Croma – Pharma GmbH z siedzibą w Leobendorf, Austria (dalej: „Kontrahent”) umowę o współpracy (Memorandum of Understanding - MoU).

Niniejsza umowa jest kontynuacją zapoczątkowanej w maju współpracy z Kontrahentem, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 10/2019 z dnia 17 maja 2019 r. i początkiem współpracy biznesowej.
Emitent przy realizacji projektu wirtualnej strzykawki będzie bazować na rozwiązaniach technologicznych dostarczanych przez Kontrahenta oraz strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą przy realizacji przedmiotowego projektu. Dodatkowo, Kontrahent ma prawo do delegowania swojego przedstawiciela do Rady Naukowej Emitenta związanej z realizacją projektu wirtualnej strzykawki, co pozytywnie wpłynie na rozwój nawiązanej współpracy oraz rozbuduje wiedzę i know – how Emitenta.

Dodatkowo, w przypadku satysfakcjonującego efektu współpracy przy realizacji wirtualnej strzykawki, strony będą mogły nawiązać współpracę gospodarczą w celu dystrybucji produktu (wirtualnej strzykawki) na świecie. Natomiast szczegóły ewentualnej umowy (w szczególności dotyczące warunków handlowych, marż, obowiązków stron) zostaną ustalone przez strony w drodze wzajemnych negocjacji.

Skala działalności Kontrahenta, który jest podmiotem globalnym, posiadającym partnerów biznesowych na całym świecie (opis działalności Kontrahenta został przedstawiony w raporcie nr 10/2019 z dnia 17 maja 2019 r.) zapewni Emitentowi dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej związanej z budową, strukturą wirtualnej strzykawki, co powinno również przełożyć się na skrócenie czasu opracowywania projektu wirtualnej strzykawki oraz jego wysokiej jakości. Również możliwość zawarcia w przyszłości współpracy gospodarczej z takim podmiotem może zapewnić Emitentowi dostęp do rynków światowych (głównie Zachodniej Europy, Australii i obu Ameryk) w zakresie dystrybucji tworzonych przez Emitenta produktów (przede wszystkim wirtualnej strzykawki ale również projektu TutorDerm), co może znacząco przełożyć się zarówno na zwiększenie skali działalności Emitenta oraz jego rozpoznawalności jak i na osiągane przez niego wyniki finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-14 Cezary Jasiński Wiceprezes Zarządu Cezary Jasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki