INVENTIONMED S.A.: sprzedaż obligacji serii A

2019-09-05 18:17
publikacja
2019-09-05 18:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-05
Skrócona nazwa emitenta
INVENTIONMED S.A.
Temat
sprzedaż obligacji serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 4 września 2019 r. zawarł umowę sprzedaży 75.188 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) Obligacji zwykłych na okaziciela serii A wyemitowanych przez Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 101,00 zł (sto jeden złotych) za jedną Obligację, tj. za łączną cenę w wysokości 7.593.988,00 zł (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) na rzecz spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Emitent posiadał łącznie 78.676 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) Obligacji serii A, które objął w dniu 21 grudnia 2018 r., o czym informował raportem ESPI nr 26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Po zawarciu transakcji w posiadaniu Emitenta pozostaje 3.488 (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) Obligacji serii A.

Środki pochodzące ze sprzedaży Obligacji zostały przeznaczone na zapłatę na rzecz spółki Boruta – Zachem S.A. z tytułu objęcia akcji serii E tej spółki, która wyniosła łącznie 7.593.927,40 zł (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy). O objęciu akcji serii E Emitent informował raportem ESPI nr 18/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Niniejszy raport jest istotny ze względu na wartość zawartej transakcji, która przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-05 Cezary Jasiński Wiceprezes Zarządu Cezary Jasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki