INVENTIONMED S.A.: otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania

2019-08-27 20:42
publikacja
2019-08-27 20:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-27
Skrócona nazwa emitenta
INVENTIONMED S.A.
Temat
otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”), informuje, że otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego informujące o zatwierdzeniu listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i przyznające dofinansowanie projektowi Emitenta pn. „Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji” (dotyczy projektu TutorDerm) wraz ze wskazaniem dokumentów jakie są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. Po dostarczeniu przez Emitenta odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona a następnie podpisana umowa o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem. O fakcie złożenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu Emitent informował w raporcie kwartalnym EBI nr 18/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (raport za III kwartał 2018 r.).
Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3.557.347,06 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych sześć groszy), natomiast całkowita wartość projektu została wyceniona przez Emitenta na kwotę 4.757.447,63 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze).
Przedmiotowe dofinansowanie dotyczy flagowego projektu Emitenta jakim jest TutorDerm, który jest pierwszym na świecie rozwiązaniem w zakresie edukacji personelu medycznego i kosmetologów, który wykorzystuje unikalną, niestosowaną dotąd technologię podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku. Opracowane rozwiązanie podwójnej immersji bazuje na połączeniu najnowocześniejszych technologicznie możliwości stworzenia otaczającego świata (np. profesjonalnego gabinetu lekarskiego) z dodaniem komponentu wrażenia dotyku i pełnej kontroli manualnej nad wykonywanymi wirtualnymi zabiegami. Oznacza to, że wszystkie czynności wykonywane w technologii wirtualnej rzeczywistości dają równomierne odczucia jak te wykonywane w rzeczywistości na pacjentach.
TutorDerm jest kluczowym produktem Emitenta, natomiast w związku z otrzymaniem przez Emitenta dofinansowania na tzw. wirtualną strzykawkę (o czym Emitent informował raportem ESPI nr 11/2019 z dnia 23 maja 2019 r.), oba projekty będą realizowane jednocześnie. Oba projekty są ze sobą kompatybilne i będą mogły stanowić integralny system.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-27 Cezary Jasiński Wiceprezes Zarządu Cezary Jasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki