1,2400 zł
-3,13% -0,0400 zł
InventionMed S.A. (INM)

Objęcie akcji serii E

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-26
Skrócona nazwa emitenta
INVENTIONMED S.A.
Temat
objęcie akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2019 r. przyjął propozycję i zawarł umowę objęcia akcji na podstawie której objął 37.969.637 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji serii E spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), tj. za łączną kwotę 7.593.927,40 zł (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy). Emitent posiada już 10.900.000 (dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii D spółki Boruta – Zachem S.A., o czym informował w raporcie okresowym EBI nr 10/2019 z dnia 15 maja 2019 r. (raport za I kwartał 2019 r.). W związku z czym, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, łącznie Emitent będzie posiadać 48.869.637 (czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji spółki Boruta – Zachem S.A. oraz będzie posiadać tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.
Niniejszy raport jest istotny ze względu na wartość zawartej transakcji, która przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta a także ze względu na fakt, że po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent przekroczy próg 15% udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Boruta – Zachem S.A., podczas gdy obecnie jego udział jest niższy niż 5%. Przekroczenie progów oraz powstanie akcji jest warunkowe i zależy od rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przez spółkę Boruta – Zachem S.A. (warunek). O przekroczeniu progów Emitent poinformuje odpowiednie podmioty stosownym zawiadomieniem po powzięciu informacji o rejestracji przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-26 Cezary Jasiński Wiceprezes Zarządu Cezary Jasiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.