1,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
InventionMed S.A. (INM)

Objęcie Obligacji serii B

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-08
Skrócona nazwa emitenta
INVENTIONMED S.A.
Temat
Objęcie Obligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że przyjął propozycję nabycia Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz objął i opłacił 18.445 (osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć) Obligacji serii B o wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych), a wartości nominalnej 110,00 zł (sto dziesięć złotych), tj. o łącznej wartości emisyjnej 2.028.950,00 zł (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), o łącznej wartości nominalnej 1.844.500,00 zł (jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych).
Emisja Obligacji serii B przeprowadzana jest w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483). Obligacje serii B są obligacjami zerokuponowymi, tj. nie jest przewidziana wypłata odsetek od obligacji. Różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną stanowi dyskonto dla Emitenta. Zarobek Emitenta będzie pochodzić w całości z zysku na umorzeniu Obligacji serii B.
Wykup Obligacji serii B nastąpi w terminie 5 lat od dnia przydziału Obligacji serii B. Przydział Obligacji jeszcze nie nastąpił. Łącznie emisją objętych jest 30.000 (trzydzieści tysięcy) Obligacji. Propozycje nabycia, poza Emitentem, zostały skierowane również do innych podmiotów. Emisja Obligacji serii B nie ma progu emisji. O przydziale Obligacji serii B Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków finansowych na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dawniej: Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o.) oraz na bieżącą działalność spółki Biochemia Investments sp. z o.o.
Obligacje serii B będą miały formę dokumentu i będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach objętych przez Biochemia Investments sp. z o.o. w spółce InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Została zawarta umowa z administratorem zastawu, którym jest Kancelaria Adwokacka i który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela w imieniu własnym, ale na rzecz Obligatariuszy. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony już po dokonaniu przydziału Obligacji serii B, tj. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i będzie obejmował wszystkie objęte przez Biochemię Investments sp. z o.o. udziały w kapitale zakładowym.
Obligacje serii B są zbywalne.
Na żądanie Emitenta, zamiast zapłaty kwoty wynikającej z wykupu Obligacji serii B spółka Biochemia Investments sp. z o.o. będzie zobowiązana do przeniesienia własności udziałów w spółce InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości równej kwocie wykupu. W przypadku dokonania przekształcenia spółki InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w spółkę akcyjną przed dniem wykupu Obligacji serii B – żądanie będzie obejmować akcje tej spółki.
Spółka Biochemia Investments sp. z o.o. jest spółką, w której Emitent posiada 36% kapitału zakładowego oraz która posiada 99% udziałów w spółce InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Emitent nie wyklucza sprzedaży objętych przez siebie Obligacji serii B w przyszłości.
Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przeznaczona na objęcie Obligacji serii B oraz Obligacji serii A (o których objęciu i przydziale Emitent informował raportem ESPI nr 26/2018 z dnia 21.12.2018 r.) spółki Biochemia Investments sp. z o.o. przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-08 Cezary Jasiński Wiceprezes Zarządu Cezary Jasiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.