REKLAMA
BADANIE

INTROL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-17 13:06
publikacja
2023-01-17 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-17
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd INTROL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

I. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2022 – 27 kwietnia 2023 roku (czwartek), -
II. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2022 – 27 kwietnia 2023 roku (czwartek). -
III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

a) I kwartał 2023 roku – 24 maja 2023 roku (środa),
b) III kwartał 2023 roku – 16 listopada 2023 roku (czwartek).

Jednocześnie, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia INTROL S.A. nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.

Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym INTROL S.A. nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

IV. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 5 września 2023 r. (wtorek).

Podstawa prawna: RMF GPW § 80 ust.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2023-01-17 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki