REKLAMA

INTROL S.A.: Powołanie osoby nadzorującej

2021-06-02 19:18
publikacja
2021-06-02 19:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Powołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Bodziony – Szweda.

Pani Katarzyna Bodziony - Szweda

Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne, dyplom magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 2002 r. pracowała w spółkach Grupy Kapitałowej INTROL kolejno jako asystentka dyrektora, specjalista ds. handlowych. Od 2020 roku do chwili obecnej jest zatrudniona w INTROL S.A. jako Audytor Wewnętrzny.

W latach 2017-2018 pracowała ponadto jako manager w spółce Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o.
Od roku 2018 do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą i pełni funkcję Prezesa Zarządu i wspólnika w spółce X-Medic Sp. z o.o.

Jest członkiem rad nadzorczych w spółkach INTROL Sp z o.o., RAControls Sp z o.o., INTROL Automatyka Sp z o.o., Limatherm S.A.

Ukończyła kursy specjalistyczne z dziedziny factoringu, controllingu w spółkach w stopniu podstawowym (2017) i zaawansowanym (2017/2018), brała udział w przygotowaniu koncepcji i nadzorze nad restrukturyzacją przedsiębiorstw, nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów „greenfield”, udział w projektach IPO, zajmowała się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych związanych z wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw, prowadzi nadzór nad udziałem w przetargach publicznych i realizacją wynikających z nich umów.

Pani Katarzyna Bodziony - Szweda nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności INTROL S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto Pani Katarzyna Bodziony - Szweda nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust 5 RMF GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2021-06-02 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki