REKLAMA

INTROL S.A.: Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji

2021-05-12 13:58
publikacja
2021-05-12 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. d Statutu, powołała Zarząd kolejnej Wspólnej Kadencji w osobach:

Józef Bodziony – Prezes Zarządu,
Dariusz Bigaj – Wiceprezes Zarządu.

Pan Józef Bodziony posiada wykształcenie wyższe, w 1978 uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności automatyka i pomiary na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Od 1978 do 1991 r był zatrudniony w Energoaparaturze Katowice, zajmował się produkcją aparatury kontrolno- pomiarowej. W latach 1986 - 1990 kierował montażem i uruchomieniami na obiektach przemysłowych w Egipcie, będąc zatrudnionym w firmach niemieckich i angielskich.

Jest jednym z dwóch założycieli obecnej Grupy Kapitałowej INTROL. Grupa powstała w wyniku rozwoju organicznego założonego w 1991 roku Przedsiębiorstwa Automatyzacji i Pomiarów INTROL spółka cywilna.

W okresie od jej założenia do 2015 roku kierował kilkoma podmiotami obecnej grupy.
Od czerwca 2015 jest Prezesem Zarządu INTROL S.A. oraz członkiem rad nadzorczych spółek córek.

Jest żonaty, posiada dwoje dzieci.

Pan Dariusz Bigaj jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (magister inżynier) oraz absolwentem studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (M. Sc. in Business). W 2007 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants w Wielkiej Brytanii).

Przebieg pracy zawodowej:

1) Od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu INTROL S.A.
2) Od 2007 roku pracuje w INTROL S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego.
3) W latach 2000–2007 pracował w Stream Communications Sp. z o.o. w Krakowie na stanowisku Dyrektora Finansowego.
4) W latach 1996–2000 pracował w PricewaterhouseCoopers w Warszawie na stanowisku Senior Associate, w dziale audytu.

Pan Dariusz Bigaj :

1) jest wspólnikiem Rockall Capital Management Sp. z o.o. w Chorzowie,
2) pełni funkcję Prezesa Zarządu Rockall Capital Management Sp. z o.o. w Chorzowie.

Pan Józef Bodziony i Pan Dariusz Bigaj nie prowadzą działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności INTROL S.A. i nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto Pan Józef Bodziony i Pan Dariusz Bigaj nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 5

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2021-05-12 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki