REKLAMA

INTROL S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

2020-10-15 10:52
publikacja
2020-10-15 10:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-15
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Piąte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje INTROL S.A. (seria A i C) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/komunikacja-z-akcjonariuszami/

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-15 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2020-10-15 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki