2,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Introl SA (INL)

Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-29
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy INTROL za I półrocze 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 199 701 tys. PLN,
Zysk brutto ze sprzedaży: 31 637 tys. PLN,
EBITDA: 7 485 tys. PLN,
Strata netto: 881 tys. PLN.

Na wyniki osiągnięte w okresie I półrocza 2019 wpłynęły m.in.:

− negatywny wpływ EBITDA Smart In Sp. z o.o. Sp. k. na skonsolidowany wskaźnik EBITDA Grupy INTROL: w wysokości minus 2,8 mln zł. Decyzja o znacznym zredukowaniu kosztów tej Spółki zapadła w I kwartale 2019 r.,
− strata INTROL S.A. na prowadzonej działalności zaniechanej w wysokości 0,6 mln zł,
− spadek wartościowy marży w segmencie usług AKPiA, elektrycznych, instalacyjnych, projektowych i budowlanych o 1,8 mln zł, mimo wzrostu sprzedaży o 0,7 mln zł, spowodowany głównie gorszymi wynikami zrealizowanymi przez Spółki IB Systems oraz łącznie INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. oraz INTROL Sp. z o.o., mimo znacznie lepszych wyników Spółki INTROL Energomontaż Sp. z o.o. Spółki prognozują jednak poprawę wyników drugiej połowie roku, co wynika z sezonowości sprzedaży,
− wzrost kosztów ogólnego zarządu o 2,6 mln zł, wynikający m.in. z poniesionych kosztów przez Limatherm S.A. na ok. 1 mln zł, związanych z realizacją projektu unijnego, w ramach prac badawczo-rozwojowych, częściowo sfinansowanych dotacją ujętą w pozostałych przychodach oraz na ok. 1 mln zł w Spółkach, które przechodziły proces podziału tj. INTROL Automatyka Sp. z o.o. i INTROL Sp. z o.o. oraz reorganizacji Smart In Sp. z o.o. Sp.k.

Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy INTROL oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe INTROL S.A. podlega przeglądowi dokonywanemu przez Biegłego Rewidenta, co oznacza iż prezentowane w niniejszym raporcie dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy INTROL za I półrocze 2019 r. nastąpi 3 września 2019 r. (wtorek).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2019-08-29 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.