REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

2021-03-29 15:40
publikacja
2021-03-29 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7 powołało od dnia 1 kwietnia br. Pana Wojciecha Mikulskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INTERSPORT.

Pan Wojciech Mikulski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze specjalnością „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Handlu Zagranicznego”. Od 1999r jest związany ze spółką OTCF S.A. (wcześniej: Horn Partners S.A oraz Outhorn S.A.) gdzie zarządzał obszarami logistycznymi.
Posiada doświadczenie w kształtowaniu i realizacji strategii. Brał udział we wdrożeniach wielu rozwiązań i procesów biznesowych oraz optymalizacji procesów.

Pan Wojciech Mikulski od 2004 pełni funkcję Członka Zarządu Spółki OTCF S.A. (znaczącego akcjonariusza INTERSPORT) odpowiadając za rozwój sieci detalicznej i hurtowej w Polsce i na świecie. Zarządza również inwestycjami i rozwojem sklepów własnych w galeriach handlowych, logistyką, administracją oraz działem IT i e-Commerce.

Pan Wojciech Mikulski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr
Sądowy.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-03-29 Jan Holik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki