INTERSPORT S.A.: Informacja o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

2019-04-29 19:57
publikacja
2019-04-29 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Informacja o ogłoszeniu upadłości dłużnika.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („INTERSPORT”) informuje, że w dniu 29 kwietnia br. otrzymał informację o ogłoszeniu upadłości dłużnika – Spółki Samuri Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Samuri Investments”) KRS0000275062 - od którego INTERSPORT do dnia 31 lipca 2018 roku wynajmował lokal położony przy ul. Sójki 36 w Warszawie.

INTERSPORT opublikował informację o toczącym się postępowaniu przed sądem arbitrażowym w raporcie okresowym za I półrocze 2018 roku, a następnie w raporcie bieżącym nr 28 z dnia 14 września 2018 roku tj. po otrzymaniu wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Zgodnie z wyżej wymienionym wyrokiem, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zasądził od Samuri Investments na rzecz INTERSPORT kwotę w wysokości 915.139.90 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć 90/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania za brak dostępu do wynajmowanego lokalu, który uniemożliwiał prowadzenie działalności gospodarczej.

Samuri Investmets została również zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego na rzecz INTERSPORT w wysokości 59.108 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiem 00/100 złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2019-04-29 Piotr Mierzwa Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki