REKLAMA

INTERNITY S.A.: Zawarcie Umowy przedwstępnej sprzedaży

2021-10-29 09:46
publikacja
2021-10-29 09:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-29
Skrócona nazwa emitenta
INTERNITY S.A.
Temat
Zawarcie Umowy przedwstępnej sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2021 roku Spółka jako Sprzedająca zawarła Umowę przedwstępną sprzedaży („Umowa”) dotyczącą sprzedaży całej będącej w posiadaniu Spółki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Całowanie gmina Karczew ("działka"). Postanowienia określają zamierzenia stron i określają warunki na jakich ma dojść do transakcji sprzedaży. Z tytułu zawarcia umowy Kupujący zobowiązał się do wpłaty zadatku w wysokości 1.000.000 PLN netto powiększone o VAT.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży będzie uzyskanie Warunków Zabudowy przez Kupującego, a także wszystkich innych niezbędnych zgód administracyjnych, a następnie uzyskanie Pozwolenia na budowę minimum 80.000 m2 powierzchni magazynowej lub produkcyjnej. Strony ustaliły, że umowa ostateczna powinna zostać zawarta do 15 stycznia 2023 roku.

W przypadku spełnienia warunków transakcji uzgodniona cena sprzedaży wynosi 15,7 MLN PLN lub 18,7 MLN PLN w zależności od spełnienia się zdarzeń opisanych w umowie.

Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Piotr Grupiński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki